Podle tiskové zprávy z radnice by měl být poplatek ve výši 840 Kč ročně. Poplatek budou hradit fyzické osoby s trvalým pobytem v Mostě včetně dětí a vlastníci nemovitostí (bytu, rodinného domu, domu pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna v Mostě. Kromě osob, které jsou z placení osvobozeny ze zákona, město navíc zbavuje této povinnosti osoby starší 65 let.

"Město tyto prostředky účelně využije právě v oblasti zkvalitňování komunálního hospodářství. Veškeré vybrané poplatky budou využity například na pořizování velkokapacitních nadzemních a polopodzemních kontejnerů na směsný i tříděný odpad, pořídí se za ně více odpadkových košů včetně chytrých lisovacích, zvýší se intenzita vývozu odpadu či zajistí větší čistota v okolí odpadových nádob," vyjímáme z tiskové zprávy města Mostu.

Ke znovuzavedení poplatku za komunální odpad město vedou neustále se zvyšující náklady na zajištění komunálního odpadu. Zatímco v roce 2009 město na nakládání s komunálním odpadem vynaložilo zhruba 35 milionů korun, v loňském roce to bylo již více než 65 milionů Kč.