Zároveň s mimoúrovňovou křižovatkou se staví navazující úsek silnice R7 kolem zóny Triangle. V příštím roce by se R7 měla začít budovat k Postoloprtům a ve druhém směru do Chomutova. Nyní se na R7 staví také obchvat Sulce na Lounsku. V Ústeckém kraji by silnice R7 měla být dokončena v roce 2012, ve středních Čechách až v roce 2017.

Na příští rok je naplánováno zahájení staveb také na silnici I/27 mezi Mostem a Žatcem, které naváží na budovanou křižovatku s R7 – přemostění u Žiželic a u Velemyšlevsi