„Tak ať tady vybudují nový přechod,“ rozčilovala se včera Mostečanka, která vozovku přebíhala.

Právě na chodce se příští týden zaměří policisté. Od 10. do 13. dubna totiž pořádají preventivní akci Zebra, kterou připomenou chodcům, jak silnice správně přecházet.

„Preventivní akce je zaměřena na kontrolu dodržování pravidel pro přecházení pozemních komunikací, na odbourání mýtu o absolutní přednosti chodců na přechodech pro chodce. Slogan „Zebra se za tebe nerozhlédne“ má připomenout, že vstupem na silnici bez rozhlédnutí člověk riskuje vlastní život,“ uvedla Jana Matonohová z preventivně informačního oddělení Policie ČR.

Svou pozornost policisté příští týden zaměří zejména do lokalit v blízkosti základních škol, kde dětem i jejich rodičům připomenou jak správně přecházet vozovku, i tu skutečnost, že chodci mají práva a také i povinnosti. Jednou z povinností chodců, která pro ně vyplývá ze silničního zákona, je podle Jany Matonohové přecházení silnic právě po přechodech : „Je-li blíže než 50 metrů křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou „Přechod pro chodce“, „Podchod nebo nadchod“, musí chodec přecházet jen na těchto místech.“

Další ustanovení říkají, že před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zda může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

„Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem,“ připomněla Jana Matonohová.