Dokumenty jsou k nahlédnutí od 17. července do 17. srpna v radniční budově v ulici Vodní 871 na odboru investic a regionálního rozvoje ve třetím patře, dveře č. 409. V této lhůtě může každý uplatnit na městském úřadě písemné připomínky. K pozdějším podnětům se nepřihlíží.