U největšího jezera v Mostě bude pro veřejnost Vítání ptačího zpěvu. Cílem akce, organizované Českou společností ornitologickou a Oblastním muzeem v Mostě, je popularizace ptactva a jeho ochrany.

„Jedná se o první akci svého druhu na nové lokalitě, která prochází rychlým vývojem, plným změn. Druhy, které jsou k vidění nyní, budou za pár let vystřídány druhy jinými," řekl Mosteckému deníku ornitolog Jaroslav Bažant z Oblastního muzea v Mostě, který výpravu povede.

Při komentované ornitologické vycházce k jezeru Most bude možné pozorovat zejména vodní ptáky, husy, kachny, volavky, racky, potápky, lysky a další. Odborník zmíní vliv hydrických rekultivací na místní ptačí populaci a rozdíl mezi druhy vyskytujícími se v letním a zimním období roku. Účastníky také seznámí se zajímavým projektem Rorýsí školy.

Akce se koná v den volna, v pátek 1. května, kdy je státní svátek. Sraz účastníků je v 8 hodin u rybníka vedle přesunutého kostela. Doporučeny jsou dalekohledy.

Délka trasy bude uzpůsobena počasí, množství ptáků, elánu a silám účastníků. Obvod jezera měří přibližně 10 kilometrů.

O výzkumu u mosteckého jezera si můžete přečíst zde.

Jezero Most, které vzniklo zatopením zbytkové jámy lomu Most – Ležáky, je stále veřejnosti nepřístupné. Je nadále v původním dobývacím prostoru a na celém území platí zákaz vstupu pod pokutou až 15 tisíc korun. Výjimky se udělují například vědcům a při konání veřejných akcí. Lidé se mohli v jezeru vykoupat výjimečně loni v září při Mostecké slavnosti. Zákaz vstupu k celému jezeru potrvá ještě pár let.

Letos má začít dlouho odkládaná výstavba silnice Most - Mariánské Radčice, která povede přes pustinu kolem Jezera Most. Silnice by měla být podle zadání státní zakázky dokončena nejpozději v roce 2018. Na ni mají podle optimistických plánů navázat rekreační areály s kotvištěm lodí, pláží, sportovišti, MiniMostem, arboretem a s možnou výstavbou obytné zóny.

Napouštění vytěžené jámy lomu Most - Ležáky začalo 24. října 2008. Hlavním zdrojem se stala voda z řeky Ohře. Do jezera tekla potrubím od Nechranic. Zatopená plocha má téměř 310 hektarů a přes devět kilometrů dlouhý břeh. Maximální hloubka je zhruba 75 metrů.