Nejvýznamnějším kulatým výročím, ke kterému se letos přihlásí město Most, bude 700 let od narození Karla IV.. Radnice, která již předloni schválila memorandum o spolupráci s pořadateli celostátních oslav na počest českého panovníka, chystá na 14. května (den narození Otce vlasti) program pro veřejnost místo a obsah bude ještě upřesňovat. Rozsah akce s tématem Karel IV. bude spíše menší. Město si na to ve svém rozpočtu vyhradilo 100 tisíc korun (pro srovnání: Mostecká slavnost stojí 1,3 milionu korun). Za vlády Karla IV. Most prosperoval a hospodářsky posílil. Město získalo různá privilegia, zejména právo odúmrti a svobodného nakládání s majetkem a viničná práva. Most tím zbohatl. Příbuzní mohli dědit rodinné jmění a směly se zakládat výnosné vinice, které Mostu zůstaly dodnes.

I další letošní kulaté výročí je spojeno s významnou státní osobností. V září uplyne 70 let od odhalení sochy prezidenta Tomáše G. Masaryka. Tu první zlikvidovali za okupace nacisté a bronz použili na výrobu zbraní. Ani nová socha dlouho nevydržela. V dubnu 1955, před odhalením památníku komunisty Julia Fučíka, komunisté nechali Masaryka odstranit a schovat do skladu. Později byl rozřezán.

Ještě smutnější vzpomínka se týká jednoho z největších neštěstí v historii Mostu. Před 150 lety, v době překotného průmyslového rozmachu, zasáhla město epidemie cholery. Na nakažlivé průjmové onemocnění, způsobené zhoršenou hygienou, zemřelo přibližně 180 lidí.

Nulu na konci mají letos i některá data související s významnými historickými i moderními stavbami. Před 400 lety byl založen mostecký klášter kapucínů, raně barokní památka s kostelem, která zanikla v roce 1968 při bourání města. Stejnému osudu naštěstí unikla romantická restaurace na Hněvíně, která vznikla před 110 lety podle návrhu architekta Adolfa Schwarzera. Restauraci, která slouží dodnes a patří městu, nechal postavit německý Spolek přátel Zámecké hory. Byla dokončena pět let po otevření sousední vyhlídkové věže.

Piloti a parašutisté si letos připomenou 20 let od zprovoznění mosteckého letiště a uběhne i deset let od dokončení 2. náměstí mezi Repre a finančním úřadem.

A před 40 lety zahájily v Mostě provoz Kino Zahražany (již neexistuje), obchodní dům Prior, nákupní středisko Obzor, Dům obuvi (Baťa), restaurace Jalta a Krym a zanikla obec Čepirohy, která se stala součástí města.

VÝROČÍ S PĚTKOU

665 let od založení městského špitálu a kostela svatého Ducha

595 let od neúspěšného obléhání města husitskými vojsky

425 let od zmínky, že v okolí Mostu jsou bohatá ložiska uhlí

365 let od zahájení demolice hradu Hněvín na popud měšťanů

335 let od umístění morového sloupu od Petra Toscany (památka obětí morové epidemie, dnes na 1. náměstí)

185 let od zahájení umělého odvodňování Komořanského jezera

115 let od zavedení elektrické pouliční dráhy Most-Kopisty-Růžodol- Lipětín-Litvínov-Janov

105 let od otevření mosteckého divadla

35 let od výbuchu na dolu Pluto v Louce u Litvínova, kde zemřelo 65 havířů