Tým spolupracující s policisty, strážníky, úřadem práce, magistrátem, vlastníky bytů, Krušnohorem a dalšími organizacemi se loni soustředil hlavně na čtyři věžáky v ulici M. G. Dobnera. „Pomalu, ale jistě se nám tam situace začíná stabilizovat,“ řekl Nedvěd. Z takzvané Dobnerovky se podle něj do konce roku 2020 vystěhovalo třináct problematických nájemníků a do konce letošního dubna se uvolnilo osmnáct bytů. Několik dalších bytů se ještě řeší.

Loni se mapování nájemníků rozšířilo do ulice Javorová, kde se sleduje velký bytový dům „hokejka“. Cílem je, aby se u dlužníků hradili poplatky za bydlení přímo z dávek na účet Společenství vlastníků jednotek (SVJ). Stejně jako v Dobnerovce se má dlouhodobě nezaměstnaným obyvatelům nabízet vhodné pracovní uplatnění. Pokud jej bez vážných důvodů odmítnou, úřad práce je vyřadí ze své evidence, čímž ztratí nárok například na doplatek na bydlení či na příspěvek na živobytí (v průměru 3 200 korun). Toto opatření se plánuje i pro blok 518 v lokalitě K. H. Borovského nad nádražím. V Dobnerovce loni z 38 oslovených lidí odmítlo pracovat v sociálním podniku 16, z toho tři se odstěhovali z Mostu.

V plánu je i jednání s vlastníky bytů v „hokejce“ a bloku 518, aby vystěhovali nájemníky porušující opakovaně domovní řád a občanské soužití a s pomocí města dlouhodobě ubytovali spolehlivé a bezproblémové lidi. Po dobu hledání vhodného nájemníka si prázdný byt pronajme městská společnost Mostecká bytová, aby vlastníkovi nevznikla ztráta. I toto opatření má z lokalit udělat lepší adresy, kde cena nemovitostí vzroste.

Dalším nástrojem budou předžalobní výzvy těm majitelům bytů, kteří odmítnou spolupracovat a jejich nájemníci budou nadále rušit klid v domě a porušovat normy. Ze zprávy o činnosti výboru za rok 2020 vyplývá, že v Dobnerovce už padlo devatenáct předžalobních výzev, z toho 18 jich podala SVJ a jednu Mostecká bytová.

Novým záměrem pro letošní rok je dotované nájemné pro zájemce o bydlení v Dobnerovce, blocích 525 a 518 a v dalších třech lokalitách. V návrhu je suma 6,3 milionu korun, ze které by město hradilo část nájmů například dlouhodobě pracujícím, studentům či podnikatelům. Tyto skupiny má dotace motivovat, aby se do Mostu přistěhovali z jiných měst.

V balíčku chystaných opatření je i zřízení profesionálních správců pro práci v domovních výborech a informační kampaň v dotčených lokalitách o všech aktivitách, včetně jejich dopadů a výsledků.

Člen výboru Jan Hrubeš upozornil, že žádná z budoucích propagovaných aktivit nesmí být za hranou zákona. Most, který se v létě potýká se shlukováním hlučných rodin u některých domů, před třemi lety narazil se svou protivysedávací vyhláškou. Nakonec ji zrušil Ústavní soud jako diskriminační. „Město jako veřejná autorita nemůžeme sama hlásat protizákonná opatření,“ řekl Hrubeš, který se obává podobného přehmatu.

Podle Nedvěda nic takového nehrozí ani v Dobnerovce. „To, co plánujeme, je vyvěšení informačního materiálu na všechny čtyři domy, protože se blíží léto. Ve chvíli, kdy tam bude docházet ke shlukování a jevům, které nám vadí, ale nemůžeme je řešit vyhláškou, tak pouze jako výbor doporučíme majiteli bytu, aby zasáhl. Zda to udělá, nebo ne, je pouze na něm,“ sdělil Nedvěd.

V Mostě je oficiálně jedna sociálně a prostorově vyloučená lokalita (Chanov) a několik deprivovaných zón, což jsou místa s vysokým podílem dlouhodobě nezaměstnaných, osob v hmotné nouzi či lidí ohrožených sociálním vyloučením. Sem patří lokality Stovka, Sedmistovky, M. G. Dobnera, U věžových domů, Javorová „hokejka“ (blok 525) a K. H. Borovského (blok 518).

Tyto oblasti jsou typické třeba pronajímáním bytů rodinám odkázaným na sociální dávky, velkými rodinami v menších bytech, zhoršenými hygienickými podmínkami, výskytem švábů a štěnic a distribucí drog. I podle pocitových map Mostečané tyto zóny vnímají dlouhodobě negativně.

Výbor pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů vznikl v září 2019 jako zvláštní orgán městského zastupitelstva. Výbor ve spolupráci s úřady, správci bytů a neziskovým sektorem prosadil projekt „Pod ochranou města“, tvoří ho i sedm opatření pro Dobnerovku. Výbor má sedm členů, kromě předsedy Jiřího Nedvěda (ProMost) to jsou zastupitelé Roman Houska (ODS), Radek Belej (KSČM), Irena Čapková (SMM), Jan Hrubeš (PaZ), Patricie Prokešová (ANO) a náměstkyně primátora Markéta Stará (ProMost).