Příjemná zpráva se dotkne 34 tisíc domácností v Mostě a v Litvínově. "Odstávka teplé vody, kterou odběratelé neradostně očekávají každý rok, letos nebude," potvrdila ve středu ráno mluvčí teplárny firmy United Energy v Komořanech Miloslava Kučerová.


United Energy už před dvěma lety oznámila, že se budou střídat období krátkých a dlouhých letních odstávek. Během nich mělo vždy docházet k údržbě a opravám zařízení. "K úplné absenci odstávky teplé vody v letních měsících však v historii United Energy dochází vůbec poprvé," dodala Kučerová. "K jejímu naplánování mohlo dojít díky celé řadě významných investic, které společnost United Energy realizovala v předcházejících letech, a jež směřovaly jak do zařízení v teplárně Komořany, tak do diagnostiky a oprav horkovodů do Mostu a Litvínova," uvedla mluvčí.

Systém centrálního zásobování na Mostecku a Litvínovsku čítá přes 200 km rozvodů a tisíce armatur a dalších zařízení. Technologie je v provozu nepřetržitě 24 hodin denně 365 dní v roce.

Mezi nejvýznamnější investice v posledních dvou letech patřila například rekonstrukce protitlaké turbíny TG20 o výkonu 35 MWE, sloužící pro kogenerační výrobu tepla a elektrické energie, což je nejefektivnější způsob využití paliva. Rekonstrukcí turbogenerátoru došlo ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti dodávek tepla pro obě města. Dále výměna 1300 metrů dlouhého úseku horkovodu do Litvínova na Kopistské výsypce, sanace 180 metrů vysokého komínu, modernizace elektrovelínu a v neposlední řadě rozsáhlá rekonstrukce elektrorozvodny 110 kV s celkovými náklady přesahujícími 100 milionů korun.

"Kromě výše uvedené elektrorozvodny se ve zdroji během loňské letní odstávky provedly práce za přibližně 25 miliónů korun, 43 miliónů korun představují údržba a investice do horkovodů a souvisejících zařízení," vypočítala Miloslava Kučerová.

Čemu se letos obyvatelé Mostecka vyhnout, je čeká zase příští rok ve velkém. Společnost plánuje rozsáhlejší opravy a investice a odstávka tak bude muset opět trvat po dobu dvou týdnů.