Podnik podal na teplárnu v Komořanech celkem třináct žalob za poškození lesů v letech 1998 až 2011 a požadoval částku v řádech desítek milionů korun. Podobně žaloval i další velké průmyslové podniky. Negativní vliv škodlivin z komínů na lesní porosty doložil znaleckými posudky. „Jsou to složité soudní procesy," řekl Mosteckému deníku mluvčí Lesů ČR Zdeněk Boublík. Podle něj podnik nechce firmám komplikovat podnikání, ale chová se jako řádný hospodář, který státní lesy musí hájit v souladu s legislativou. Žaluje jen firmy, se kterými se nedohodne.

Soudní spory s Lesy ČR přiznala i skupina ČEZ. Společnost ČEZ Teplárenská zásobující teplem část Ústeckého kraje má zaplatit škody za léta 2007 a 2008. „Soudní spory jsou na svém začátku projednávání a uplatněné nároky budou posouzeny příslušnými znalci," sdělil mluvčí ČEZ Ota Schnepp. Podle energetiků požadovaná škoda není řádně dokázána. Skutečnou výši určí, pokud se obě strany samy nedohodnou, až soud.

Stromům škodí hlavně tisíce tun oxidu siřičitého a oxidů dusíku. Vědci už před sto lety upozorňovali, že horší ovzduší ničí stromy na severu země. Dokázali to až po 1. světové válce. „Tehdy byl poprvé odborně potvrzen negativní vliv imisního působení na lesní porosty v Krušných horách," uvedl Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, který v roce 2011 popsal možnosti další obnovy hor. Kvůli exhalacím přišly v minulosti o 36 tisíc hektarů lesů. Pro představu: Lesy ČR spravují v Ústeckém kraji 112 tisíc hektarů. V 90. letech množství škodlivin výrazně kleslo. Lesníci teď řeší výměnu náhradních dřevin za nové, plnohodnotné. Využívají i genetický materiál ze stromů, které přežily největší smogy za vlády KSČ.