Kanálem se plavilo dřevo z horního toku Flájského potoka k německé řece Freiberská Mulda, a to až do druhé poloviny 19. století. Od jeho vybudování letos uplyne 382 let. Postupem doby se začalo na tradici plavení dřeva zapomínat, památce začal opravdu hrozit zánik. „Tomuto osudu se však pracovníci Lesů ČR a někteří místní obyvatelé rozhodli zabránit a dělají vše proto, aby Flájský plavební kanál zachránili pro další generace,“ podotýká Radek Braum, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Teplice.

Na rekonstrukci spolupracují čeští i němečtí partneři, žádají i o peníze z EU. Již loni opravili chátající lávky kolem kanálu a odstranili náletové dřeviny na jeho náspu. „Zub času se na stavu kanálu přece jen částečně podepsal, na některých místech, kudy dříve vedl, dnes již jeho tok nenajdeme. V těchto místech však projekt počítá s výsadbou aleje tradičních jeřabin, které k této oblasti patří,“ popsal mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

Počítá se prý i se vznikem naučné stezky podél kanálu. V aleji bude několik zastavení s informačními tabulemi včetně modelu, který ukáže, jak kanál fungoval a jaké převýšení překonával. „Na stezce návštěvníci najdou i několik posezení a odboček k turistickým zajímavostem v okolí, například k unikátnímu dřevěnému kostelu v Českém Jiřetíně, Flájské přehradě nebo bývalé rudné štole za německou hranicí,“ popsal Boublík.

„Oprava náspu umožní zájemcům, aby mohli skutečně projít celou cestu, kterou se kdysi plavilo dřevo,“ doplnil ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Teplice Radek Braum. Násep před několika lety zničily povodně, bude navíc potřeba opravit natrženou stěnu hráze, ze které voda vytéká asi 50 metrů od místa původního historického vodopádu.

Na saské straně nad Německým Jiřetínem v příštích letech vyroste umělé návrší s rozhlednou. Z té bude možné pozorovat, jak horničtí mistři ze 17. století vyřešili nutnost překonat na trase kanálu mezi Flájským potokem a Freiberskou Muldou několik horských vrcholků. Kanál tam klesá vždy o jeden metr na 1285 metrech délky toku.