Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova na léta 2018 až 2030 projde posuzováním vlivů na životní prostředí. Rozhodl o tom krajský úřad. Cílem plánu je různými vhodnými změnami zlepšit dopravu na Mostecku podle moderních trendů, aby více vyhovovala lidem, firmám i ekologii.

Města chtějí udržet vysoký podíl MHD v přepravě lidí a přednostně řešit zvýšení její kvality, spolehlivosti, pohodlí, bezpečnosti a cestovní rychlosti.

Křižovatka u mosteckého obchodního domu Central
Tady se necítíme bezpečně, ukázali Mostečané expertům

Podpora pohybu pěšky a veřejnou dopravu se má nadřadit požadavkům automobilové dopravy v místech, kde není možný rovnocenný rozvoj všech druhů dopravy. "Plán mobility zvýší bezpečnost v dopravě a sníží negativní vlivy dopravy na životní prostředí," shodují se úřady. Aby bylo vše v pořádku, bude se hodnotit vliv jednotlivých opatření a jejich možných variant na životní prostředí. Podrobné návrhy změn úřady předloží veřejnosti k diskuzi.

Pocitová mapa ukazuje místa s dopravou, kde se Mostečané necítí bezpečně. Zdroj: mobilita-most-litvinov.cz

Pocitová mapa ukazuje místa s dopravou, kde se Mostečané necítí bezpečně.    zdroj: mobilita-most-litvinov.cz