Kdo se dnes posadí třeba u večerky v Sedmistovkách na zídku, může opět dostat od strážníků pokutu. Mostecké zastupitelstvo totiž nezrušilo nelegální vyhlášku o veřejném pořádku, ve které zakazuje venkovní sezení na stavebních prvcích v ulicích s vyšší koncentrací problémových osob. Ke zrušení vyhlášky, kterou rozporoval Ústavní soud, vyzvalo radnici ministerstvo vnitra. Většina zastupitelů s tím ale nesouhlasila a vyhlášku ponechali v platnosti, protože podle nich pomáhá zajistit veřejný pořádek.

„V tuto chvíli není vhodné vyhlášku rušit,“ řekl primátor Jan Paparega (nez. za Severočechy Most). Vzdor zřejmě nepotrvá dlouho. Než stát zruší vyhlášku sám, chce radnice přijít s alternativním řešením, které má vyhovět legislativě. V červnu ho radní předloží zastupitelstvu. Podle opoziční ANO a SMM měla koalice přijít s novým nápadem dřív.

Berenika Peštová (ANO) navrhovala, aby město ministerstvu vyhovělo. Vadí jí, že se ignoruje Ústavní soud. „Já ten boj chápu, ale je předem prohraný, protože ministerstvo vyhlášku stejně zruší. Je zbytečné, abychom je provokovali a vystavovali se správnímu řízení,“ uvedla.

Radní Daniel Drtík (ODS) považuje zákaz za správný. „Nemůžeme lidem do očí říct, že to vzdáváme. Dokud bude vyhláška platná, bude ji městská policie využívat,“ sdělil. Vyhlášku chápe jako nástroj, kterým si strážníci sjednávají respekt. „Čím déle bude vyhláška fungovat, tím lépe pro město,“ řekl Luboš Pitín (SMM).

Pokuty platí, můžete se ale bránit

Podle radniční advokátní kanceláře je pokuta od strážníka za nedovolené sezení zatím platná. Pokutovaný se teď ale může bránit. Pokud dá písemný podnět ministerstvu a dotáhne to výš, může dosáhnout zrušení pokuty. Ministerstvo se totiž odvolává na verdikt Ústavního soudu, který podobné nelegální vyhlášky zrušil v Litvínově a Varnsdorfu poté, co na ně podala ústavní stížnost ombudsmanka Anna Šabatová.

Soud jí dal za pravdu, že samotné sezení není přestupkem, protože nenarušuje veřejný pořádek. Šabatová mimo jiné ve stížnosti uvedla, že vyhlášky jsou nezákonné v takové míře, že mohou na lidi „působit obdobně absurdně jako zákaz zpěvu v Půlnočním království na krále Miroslava v pohádce Pyšná princezna“.

Rozhodnutí Ústavního soudu pro Litvínov a Varnsdorf jsou plně použitelné i pro vyhlášku Mostu. To, že má podle města smysl a pomáhá, je podle ministerstva z hlediska zákonnosti zcela nepodstatné.

Most bude ministerstvo příští týden informovat, že vyhláška platí. Ministerstvo s městem zahájí správní řízení a po něm pozastaví účinnost „protivysedávací“ části vyhlášky. Zákaz sezení na stavebních prvcích tak přestane platit a lidé se jím tedy nebudou muset řídit. Ministerstvo pak podá návrh Ústavnímu soudu na zrušení nezákonné části vyhlášky. „Žádná jiná sankce městu ani jeho představitelům nehrozí,“ uvedl už dříve mluvčí resortu Ondřej Krátoška.

Obecně závazná vyhláška č. 6/2015o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně a o zlepšení vzhledu města Most

Čl. 1
Předmět a cíl vyhlášky
Předmětem této vyhlášky je úprava některých místních záležitostí veřejného pořádku a ochrana veřejné zeleně. Cílem této vyhlášky je předcházení narušování veřejného pořádku ve statutárním městě Most (dále jen „město“), ochrana veřejné zeleně a zvýšení estetické hodnoty vzhledu města.

Magistrát města Mostu.Čl. II
Škodlivé činnosti
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, být v rozporu s ochranou veřejné zeleně nebo narušovat estetický vzhled města dle místních podmínek na území města, nebo jeho části, je:
a) umísťování předmětů sloužících k odpočinku, rekreaci a stravování (lavice, lavičky, židle, křesla, sedací soupravy, stoly a podobný nábytek) a přípravě pokrmů (grily, udírny, vařiče a podobná zařízení), jakož i používání těchto předmětů;
b) sezení na stavebních částech, předmětech a zařízeních, které k takovému účelu nejsou určeny (palisády, zděné a betonové zídky a zábrany, odpadkové koše apod.).

Čl. III
Umísťování předmětů
1. Činnost dle čl. 2 písm. a) je zakázána bez souhlasu vlastníka na veřejných prostranstvích vymezených v příloze této vyhlášky. Ustanovení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovny určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1) , zvláštní užívání dálnic, silnic a místních komunikací 2) ani zábory veřejného prostranství 3).
2. Výjimku ze zákazu dle odst. 1 mají osoby zdravotně postižené při umístění zdravotní pomůcky (např. chodítko se sedačkou) nebo jiného obdobného prostředku umožňujícího sezení, a to za účelem krátkodobého oddechu pro načerpání sil pro další pohyb.

Čl. IV
Sezení
1. Sezení na veřejném prostranství je povoleno na lavičkách a jiných zařízeních, která jsou svou povahou určena k sezení a odpočinku, umístěných vlastníkem (nebo s jeho souhlasem) veřejného prostranství (resp. pozemku). Na jiných stavebních částech, předmětech a zařízeních nacházejících se na veřejném prostranství a umístěných vlastníkem (nebo s jeho souhlasem) veřejného prostranství (resp. pozemku) je tato činnost povolena jen s jeho souhlasem.
2. Výjimku z pravidla uvedeného v odst. 1 mají osoby zdravotně postižené nebo náhle stižené nevolností nebo slabostí, a to za účelem krátkodobého oddechu pro načerpání sil pro další pohyb, a to jen tehdy pokud sezením na takové stavební části, předmětu nebo zařízení nebude ohroženo zdraví takové osoby a současně nebude hrozit poškození takové stavební části, předmětu nebo zařízení.

Zdroj: Magistrát města Mostu