Všichni přišli se svými sourozenci a rodiči strávit příjemný den. Různé atrakce jako byl slalom, let na koštěti, poslušnost, prolézání pytlem a další disciplíny absolvovali účastníci se svými psy. Celá zábava se odehrávala v kostýmech a v nich se předváděli jak psi, tak i jejich majitelé. Vyhodnoceni byli za zdolání cviků a také za masky. Na stupních vítězů převzali odměny. Občerstvení pro všechny zdarma zajistil pořadatel. Součástí dne byly ukázky výcviku sportovních psů v poslušnosti a atraktivní obraně. V závěru se pálila čarodějnice a opékaly špekáčky. Celý den proběhl v pěkné atmosféře ke spokojenosti organizátorů, dětí i jejich rodičů.