Ten přišel desítkám rodičů do školní jídelny vysvětlit, proč se vedení města rozhodlo školu skoro se třemi stovkami žáků uzavřít a jaký bude další postup v přemisťování dětí do jiných vzdělávacích institucí. Rodiče se setkáním s politikem spokojeni nejsou. „Nakonec náměstek zdrhl, to není pěkné chování,“ říkalo několik rodičů, když náměstek bez rozloučení opustil školní jídelnu, kde se schůze konala. „Nemuseli jsme sem vůbec chodit, stejně se nic nevyřešilo,“ sdělil rodič Jan Šustek.

Když se chtěla k situaci veřejně vyjádřit jedna z učitelek, náměstek jí to nedovolil.

Rodičům nejvíce vadilo, že o uzavření školy nebyli včas informováni, a že škola neměla již nabírat děti do prvních tříd.

Vysvětlení

„Podle zákona se nemůže rozhodnout o zrušení zápisu do základní školy předtím, než je rozhodnuto o ukončení příspěvkové organizační činnosti. V květnu jsem dostal úkol od rady města podívat se na náklady školských zařízení s návrhem na jejich optimalizaci. Na základě analýz a demografického vývoje jsme došli k rozhodnutí na konci srpna a nejbližší termín, kdy to mohlo projednat zastupitelstvo, bylo v září tohoto roku,“ vysvětlil rodičům náměstek Luboš Pitín.

Někteří rodiče již své děti zkoušeli přihlásit na jinou školu, aby si zatím mohly zvykat na nové prostředí. Žáky však nepřijali.

„Chtěla jsem přihlásit dceru na osmou ZŠ, a tam mi bylo vedením sděleno, že mají zákaz brát děti ze 16. základní školy,“ řekla náměstkovi jedna z mnoha přítomných maminek.

„Požádal jsem o to, aby rodičům, kteří tam přijdou, se snažili vysvětlit situaci a říci, že bude lepší odejít s celým kolektivem s učitelkou, kterou znají,“ odpověděl mamince Luboš Pitín.

Vedení města má v plánu, aby na jiná zařízení od nového školního roku přecházely celé školní třídy.

„Záměrem je, že by měly přecházet celé třídní kolektivy. Proto chci požádat rodiče, aby nechali děti na škole do konce školního roku. 20. září bude první porada ředitelů škol, já s nimi začnu tyto harmonogramy připravovat, jelikož bude záležet na tom, na které škole bude jaké místo,“ doplnil Pitín. To se ale vedení města a rodiče dozvědí až po zápise do základních škol.

Podle Luboše Pitína ale bude záležet na rozhodnutí rodičů, kam své dítě umístí.

Například mamince Marcele Veverkové navštěvuje 16. ZŠ šest jejích dětí.

Pokud by děti odešly s kolektivem, mohlo by se stát, že každé dítě bude na škole na jiném konci města. Pokud ale zvolí variantu umístit je na jednu školu, přijdou o své kamarády.