Likvidátor se rozhodl v lednu dům zazdít. Nájemníci si tak nejen kvůli dražbě, ale i nefungujícímu topení musí hledat nové bydlení. otázkou je však kde. Částečně pomůže platícím nájemníkům firma Quick, která v Obrnicích spravuje několik dalších domů. Některým lidem se pokusí pomoci i obec. Ta má ovšem své možnosti značně omezené. „Obec neobsazuje volné byty, protože má v plánu domy přebudovat na malometrážní byty a do volných bytů nastěhovat lidi, kteří bydlí v domech, jež chce obec zrekonstruovat,“ přiblížila bytovou strategii, kterou před několika lety schválilo zastupitelstvo, místostarostka Obrnic Drahomíra Miklošová (ODS).

Firma Quick nájemníkům povolila splátkový kalendář, tedy rozložené zálohy na teplo na 12 měsíců. Lidé si tak v létě na teplo našetřili a stačili platit. Kalendář by fungoval i nadále, kdyby dům s nájemníky kvůli krachující vlastnické firmě nešel do dražby.

Někteří platící nájemníci již nové byty dostali, jsou to ale většinou byty po lidech, kteří byly soudně vystěhováni a tak jsou v dezolátním stavu. Bude tedy trvat než se do nich budou moci nastěhovat. Prozatím zůstávají ve svých dosavadních bytech. „Dohodli jsme se společně s dalšími nájemníky, že si nakoupíme přímotopy a budeme zde ještě přebývat než si zvládneme upravit nové byty, které jsme dostali,“ sdělil Deníku Josef Efler, zástupce firmy Eiko Plus, který dům po celá léta spravoval a staral se například i o to, aby lidé platili za služby. Řada nájemníků tak kvůli několika lidem, kteří neplatí nejen nájem, ale také topení či vodu, musí opustit své vybavené byty.

„Naštěstí nám město a firma Quick pomohli, ale bude trvat než se do bytů v havarijním stavu budeme moci nastěhovat,“ dodal jeden z řádně platících nájemníků pan Efler.

Lidé se okamžitě poté, co zjistili, že jde jejich dům v lednu do dražby, obrátili na město s prosbou o pomoc. To jim však okamžitě byty dát nemůže. navíc jde o soukromý subjekt, do kterého obec nemůže vstupovat. „Budeme se snažit jim pomoci, ale musíme dodržet postup při přidělování bytů. Lidé si podali žádosti o byt a ty budou projednány na schůzi rady,“ dodala místostarostka Miklošová.

Někteří politici však navrhují jiné řešení, jak platícím nájemníkům v této situaci pomoci. „Je pravda, že obec nemá povinnost tuto situaci řešit, ale z morálního hlediska si myslím, že by se mělo těmto lidem pomoci a navíc jestliže se jedná o platiče. Jsou opravdu v tíživé situaci. Je to problém, který se musí řešit, dá se řešit a navíc jsou to naši občané,“ uvedl obrnický zastupitel Radek Grundza(NS RKS).