Litvínov v roce 2011 vyhlásil boj proti hazardu a pomocí vyhlášky nastavil nulovou toleranci výherních hracích přístrojů. Některým provozovatelům se ale stále daří vyhlášku obcházet – klasické automaty totiž nahradili takzvanými kvízomaty, na které vyhláška nemůže. V současnosti se jich ve městě nachází 36. Jsou umístěny nejen v klasických hernách, kde nahradily zakázané herní prvky, ale i v restauracích či barech.

Automaty jsou pryč, počet heren se snižuje

V roce 2011 se v Litvínově nacházelo 47 výherních hracích přístrojů a 256 výherních loterijních terminálů. Ty byly postupně odstraňovány až do letošního roku - v únoru provozovatel ukončil provoz posledních třech zařízení. V seznamu, který zveřejnilo Ministerstvo financí v květnu, se tedy na území města žádné povolené zařízení nenachází.

Okolo roku 2015 se ale v různých zařízeních po celé České republice začaly vyskytovat kvízomaty. Provozovatelé tak reagovali právě na vyhlášky měst, které hazard omezovaly či úplně zakazovaly a na postup ministerstva financí, které přestalo udělat povolení na provoz těchto sázkových zařízení.

„Přístroje fungují tak, že hráči je na začátku hry položena jednoduchá vědomostní otázka s několika možnostmi odpovědí,“ popisuje velitel Městské policie Litvínov Zdeněk Urban. Podle provozovatelů tyto přístroje obsahují dovednostní prvek a tato skutečnost stačí k tomu, aby nebyly zařazeny pod zákon o hazardních hrách. „Přístroje ale fungují jako klasické hrací automaty, vypadají tak a nic na tom nemění ani na počátku pokládaná kvízová otázka,“ dodává Urban.

Pozitivní je podle něj ale fakt, že počet kvízomatů a heren se v Litvínově přirozeným způsobem postupně snižuje. V loňském roce bylo na celém území Litvínova 11 heren a 63 kvízomatů. V současnosti se v Litvínově nachází už jen šestice heren a 36 kvízomatů.

Herny kontrolují denně

Mnohé ze stávajících heren mají otevírací dobu do pozdních nočních hodin nebo dokonce s nonstop provozem. „V souvislosti s tím městská policie a Policie ČR často řeší záležitosti veřejného pořádku v těchto provozovnách,“ říká Urban k bezpečnostní situaci kolem heren. Jakýkoliv úbytek takových provozoven je podle něj v zájmu města a jeho obyvatel.

Mimo jiné město musí totiž neustále řešit situaci v sociálně vyloučené lokalitě Janov. Jednou ze sledovaných oblastí je i zneužívání sociálních dávek, mezi které patří také utrácení dávek v hracích přístrojích. „Z tohoto důvodu jsou herny na celém území města takřka každý den kontrolovány strážníky,“ vysvětluje Urban. Kontrolou sice byly pověřeny finanční úřady a situaci řešila i Policie ČR, podle názoru vedení města i strážníků jsou ale řešení neúčinná. Pomoci by mohla jedině jasná definice kvízomatů jako zakázaných a postižitelných podle vyhlášky.

Rozpočet regulací netrpí

Město se po přijetí vyhlášky muselo zabývat samozřejmě i otázkou financí. Příjmy z hazardu v letech 2012 až 2014 přesahovaly 10 milionů korun. Určité částky z této sumy ale byly věnovány formou dotací subjektům v oblasti kultury a sportu. Roční rozpočet města tak byl posilován částkou kolem 6 milionů korun. „Po dopadu regulace je rozpočet posilován zhruba 2 miliony korun. Vzhledem k celkovému objemu rozpočtu nečiní tento výpadek příjmů obtíže při hospodaření města,“ říká vedoucí finančního odboru Jana Lanková.

Situaci kolem heren řeší i v nedalekém Mostě. Tam připravují vyhlášku, která by měla hazard co nejvíce omezit. O nulové toleranci vedení města neuvažuje, protože město získává z poplatků od heren desítky milionů korun ročně. Opozice je ale proti a chce zakázat hazard úplně.