Loni si radnice objednala přes dvě stě kytic od 48 korun do 2 000 korun. Nejvíce v květnu, kdy jich bylo čtyřicet. Radnice předpokládá, že v příštím roce investuje do nákupu květin až 100 tisíc korun. Vyplývá to ze zadání městské veřejné zakázky na serveru egordion.cz.

Kytice chce radnice nakupovat od ledna do konce prosince 2015. Obálky s nabídkami přijímá do 1. prosince 2014. Zájemci musí mimo jiné zaslat fotografie svého návrhu vázaných slavnostních a smutečních kytic v ceně do 300 korun, do 500 korun a do 800 korun.

Oproti stavebním zakázkám, které vyhrává nejlevnější firma, jsou tentokrát kritéria výběru rozšířené.

Hodnotícími kritérii jsou celková nabídková cena, technická a estetická úroveň aranžérských návrhů kytic. „Nejúspěšnější nabídkou bude ta, které dosáhne nejvyššího počtu bodů,“ uvádí radnice v zadání zakázky.

Město kytice dává při různých ceremoniálech, například nedávno při udělení Ceny města Mostu, kterou v městském divadle dostala Ludmila Holadová za přínos pro rozvoj zemědělství na Mostecku.