Obě zařízení se připojí ke Světovému dni chronické obstrukční plicní nemoci. Zájemci absolvují spirometrii, v případě patologického nálezu budou mít možnost konzultace s pneumologem.

Akce se koná v rámci Světového dne CHOPN pod heslem Zdravé plíce pro život a uskuteční se ve středu 22. listopadu od 9 do 14 hodin, na Oddělení funkčního vyšetřování Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, budova T, přízemí, Sociální péče 3316/12A, a na Plicním oddělení Nemocnice Most, budova E, přízemí, J. E. Purkyně 270. 

Chronickou obstrukční plicní nemocí trpí v České republice asi čtrnáct procent dospělých, ale téměř půl milionu lidí o své diagnóze neví.

Stálý kašel, dušnost, hleny

Spirometrie je jednoduché, nebolestivé vyšetření, které může onemocnění odhalit. Typickými příznaky chronické obstrukční plicní nemoci je dušnost, chronický kašel, únava a vykašlávání hlenů.

Asi osmdesát procent případů onemocnění má na svědomí kouření. Nemoc nelze vyléčit, ale včasnou diagnózou je možné včas zahájit léčbu, která výrazně zpomalí zhoršování stavu a zmírní potíže.