Mostecký kulturní dům Repre z roku 1984 s velkým tanečním sálem, kinem, planetáriem, divadélkem a restaurací je už přes rok zavřený. A je to znát. Asistenti prevence kriminality nedávno načapali dva kluky, jak tyčemi rozbíjeli na chátrající budově venkovní stropní osvětlení. Kdy se do dominanty centra Mostu vrátí společenský život, není jasné. Složité přípravy na rekonstrukci zkomplikovala koronakrize, která zdražila ceny ve stavebnictví. Na stole už není jen miliardový projekt s přemístěním městské knihovny do Repre. Politici začnou řešit i případnou úspornější „prostou rekonstrukci“ bez stěhování knihovny. Rozhodnutí, co dál, zřejmě padne na podzim, dokdy stavební firmy sdělí svou cenu za celkovou rekonstrukci.

Radnice letos v únoru vyhlásila veřejnou zakázku na rozsáhlou komplexní přestavbu Repre. Výběrové řízení má dvě kola. V prvním zájemci o účast prokazují kvalifikaci a kdo postoupí do druhého, bude vyzván k podání nabídky. Pokud se dodrží harmonogram, na přelomu září a října bude znám vítěz zakázky a jeho cena. „Teď máme trošku těžkou hlavu, protože v rámci období po covidu, kdy se rozjíždí stavební sezona, raketově stoupají ceny stavebních prací a především ceny stavebních materiálů,“ povzdechl si primátor Jan Paparega, když před letními prázdninami seznamoval zastupitele se stavem projektu.

V úvahu přichází úprava městského rozpočtu, větší tlak na získání dotace nebo alternativní úsporná varianta.

I když město muselo kvůli koronakrizi omezit výdaje, je na tom finančně dobře. Loni hospodařilo s přebytkem a na běžném účtu mělo koncem roku přes miliardu korun. Letos v červnu zastupitelstvo převedlo přes 65 milionů do fondu rezerv a rozvoje, kde je zhruba půl miliardy korun na financování investic. Jsou to peníze i na Repre. Cílem je přidat k nim co největší sumu z balíku integrovaných eurodotací, které budou úřady rozdělovat městům v Ústecko-chomutovské aglomeraci (ITI).

Most si zároveň nechal zpracovat studii pro eventuální jednoduchou rekonstrukci Repre bez úprav pro knihovnu. Vedení města chce posudek představit nejprve předsedům zastupitelských klubů. Odborná firma měla posouzení proveditelnosti a nákladovosti tzv. prosté rekonstrukce odevzdat do 9. července. Dokument má zahrnovat i vyčíslení výdajů pro případ, že by město neobdrželo dotaci. Studie má podle zadání řešit například ponechání kamenných fasádních obkladů, restaurování vnitřních prvků z přírodního kamene a obnovu technologií a interiérů pro kino, malé divadlo, společenský sál, planetárium, restaurace a kancelářské prostory. Radnice pak prostou rekonstrukci porovná s projektem celkové rekonstrukce Repre. V zadání posudku se hovoří o tom, že město chce „objektivně rozhodnout o vybrané variantě řešení za dodržení podmínky hospodárného postupu zadavatele a účelnosti vynaložených finančních prostředků“.

Iniciátoři petice proti stěhování městské knihovny do Repre věří, že zvítězí šetrná alternativa - pouhá obnova původních funkcí kulturního domu, aby knihovna zůstala v ulici Moskevská. Letos proto požádali ministerstvo kultury, aby prohlásilo Repre za kulturní památku. Ministerstvo jim v červnu oznámilo, že řízení nezahájilo, protože už proběhlo stavební řízení a je nutné respektovat právo města na rekonstrukci Repre.

Podle spoluautora žádosti Petra Dekastella Repre na seznam památek patří. „Kdysi nám zbourali starobylé město Most. Rozhodnutí bylo zachovat z něj alespoň nejcennější památku, gotický kostel. V novém Mostě ale máme několik dalších budov, které mají hodnotu uznávanou nejen památkáři. A takové budovy je potřeba zachovat stejně jako kostel, jak se to dělá v civilizovaných zemích,“ sdělil Dekastello.

Podnět k prohlášení Repre za kulturní památku ministerstvo obdrželo 19. ledna, stavební povolení je ze 13. ledna. Ministerstvo si přesto vyžádalo odborné posouzení podnětu od Národního památkového ústavu. Ten Repre označil za ikonickou veřejnou stavbu, nezastupitelnou v kontextu vývoje československé architektury. „Národní památkový ústav je připraven prostřednictvím svého příslušného odborného pracoviště přispět odbornými konzultacemi k zachování a respektování kvality objektu v rámci principů památková péče,“ uvedl ústav ve svém stanovisku. Dodal, že z hlediska památkové péče a ochrany kulturních hodnot je záměr celkové rekonstrukce problematický a negativně narušuje autenticitu budovy. Realizace velké přestavby za stovky milionů by podle ústavu památkové hodnoty objektu destruktivně a nevratným způsobem narušila.

Kdyby bylo Repre prohlášeno za kulturní památku, město by ho podle projektové dokumentace ze stavebního řízení nemohlo rekonstruovat. „Pokud se vlastník rozhodne stavební úpravy neprovádět, provést jenom v malém rozsahu, nebo při úpravách spolupracovat s Národním památkovým ústavem, bude možné věc opětovně posoudit,“ uvedl ve svém rozhodnutí odbor památkové péče ministerstva kultury.

Rekonstrukce Repre se chystá řadu let. Projektů bylo několik, ale na stavbu nikdy nebyly peníze ani dotace. Náklady se odhadovaly podle rozsahu prací na 80 až 400 milionů korun. V minulosti se uvažovalo i o demolici. V roce 2008 se plánovalo přestěhovat do Repre Divadlo Rozmanitostí a v podzemí vybudovat parkoviště.

Zásadním problémem jsou velikost Repre a jeho zrušené funkce. Provozovat obří budovu jako socialistický reprezentativní společenský dům se neosvědčilo. Původní kulturní náplň objektu s vysokými provozními i personálními náklady od 90. let postupně upadala. Do uzamčení celého objektu v roce 2020 fungoval jen taneční sál, planetárium a second hand. Radnice vidí v zásadní rekonstrukci příležitost, jak oživit střed Mostu po vzoru měst, která vytvářejí multifunkční budovy se sdílenou kulturní, společenskou i vzdělávací funkcí.