Klub Herdulky – Litvínovské krajkářky, který 13 let oživuje na české straně Krušných hor téměř zapomenuté textilní řemeslo, sklidil uznání. Krajkářky získaly právo používat certifikovanou značku „Krušnohoří - regionální produkt“ za výrobek Krušnohorská paličkovaná krajka a za zážitek Paličkování krušnohorské krajky.

„Je to pro nás velká pocta a zároveň závazek, abychom tradici paličkování udrželi i nadále,“ sdělila krajkářka a nejdéle působící členka klubu Pavla Salvová. Zážitek paličkování si může vyzkoušet každý, kdo zavítá do Zámku Valdštejnů v Litvínově, kde se klub schází každý pátek v 15 hodin.

Klub s patnácti krajkářkami je aktivitou Partnerského spolku Litvínov, který působí ve městě přes 25 let. Projekt na oživení zájmu o paličkování vznikl díky spolupráci Litvínova s partnerským městem Olbernhau. Spolek paličkování dlouhodobě prezentuje, pořádá tematické výstavy i Paličkářské sympozium. „Snažíme se o prezentaci a navrácení textilních technik, které byly dříve vlastní lidem na obou stranách hranice, a věřím, že s podporou veřejnosti i města Litvínova se nám to bude dařit,“ uvedla ředitelka spolku Libuše Novotná Pokorná.

Ručně paličkovaná krajka se v Krušnohoří začala prosazovat v 16. století, kdy nová výroba nabídla lidem obživu při útlumu těžby rud.

Po válce zájem klesl

Průkopnicí byla zámožná podnikatelka Barbara Uthmann, která založila v saském Annabergu první paličkářskou školu, zaměstnávala tisícovku žen a podnítila rozšíření řemesla na českou stranu Krušnohoří. Po 2. světové válce zájem o ruční práci opadl a klasické paličkování se stalo zájmovou činností. Po vstupu ČR do EU, kdy se začaly z dotací podporovat také projekty obnovující lidovou kulturu, je paličkování opět populární.

Udržují se i další málem zaniklá řemesla. „Zájem o tradiční dřevovýrobu stoupá,“ řekl Sonja Vydrová, jednatelka společnosti NBW, která v Nové Vsi v Horách navázala na tradici hračkářství a v pátek a sobotu 21. a 22. června od 9 do 15 hodin uspořádá den otevřených dveří a Dřevařské sympozium. Návštěvníci uvidí v ojedinělé provozovně například výrobu Kouřící pece, Kuřáčků a Tivoli, práci řezbářů, dřevosochařů a učňovskou tvorbu.

Součástí programu pro děti i dospělé budou dílničky, soutěže, výstava betlémů a historických máselnic, dražba výrobků ze sympozia a promítání o historii hračkářství. Na akci, která bude také setkáním bývalých zaměstnanců, se pokřtí brožura Historie hračkářské výroby v příhraniční oblasti Krušných hor. Otevřené bude i firemní muzeum, kde je expozice hraček a dekorací ze dřeva.

Ucelený obrázek o životě horalů před 150 lety a jejich řemesla ukazuje Krušnohorské muzeum Lesná nedaleko Jezeří. Areál založený v roce 2010 je přístupný každý den od 10 do 18 hodin a o víkendech až do 20 hodin. Nové exponáty vtáhnou lidi přímo do běžného dění v typické krušnohorské chalupě. „Je na co se dívat,“ řekla Kateřina Herzánová z Horského Klubu Lesná. Kromě krušnohorského lidového domu chlévního typu má muzeum i repliku zvonice a sbírku renovovaných starých zemědělských strojů.