Zlepšení dostupnosti Matyldy souvisí s projekty na rozvoj této rekreační oblasti, například s výstavbou nové okružní cesty pro chodce a bruslaře, které bude hradit stát z 15 miliard korun na obnovu krajiny poškozené těžbou. Výstavba silniční spojky z kruhového objezdu je součástí šesté změny územního plánu, jehož schválení potrvá zhruba jeden rok. Pořízení změny schválili zastupitelé 26. dubna. Město už má souhlasné stanovisko architekta-urbanisty. Silnice a kruhový objezd jsou považovány za veřejně prospěšné stavby. V ulici Tvrzova, rovněž u nádrže Matyldy, už jeden kruhový objezd existuje. Patří k největším v severních Čechách a zklidňuje rušný provoz na podkrušnohorské magistrále. Odbočka k Matyldě z něj nevede. Další plánovanou okružní křižovatkou bude stavba u otočky autobusu číslo 5 u Intersparu. Město ji chce postavit na vjezdu z ulice Česká do ulice Velebudická, kde se auta pletou autobusům do cesty. Na kruhový objezd se napojí další silnice, která povede k budoucímu obchodnímu domu na louce za prodejnou Penny.