Křížová cesta z druhé poloviny 18. století je v mostecké části Zahražany. Sestává z deseti barokních kaplí. Čtyři krajní kaple se nedochovaly kvůli těžbě uhlí a výstavbě dopravního koridoru na úpatí vrchu Hněvín. Zbylé historické objekty jsou jednou z mála připomínek zbouraného starého Mostu a jeho poutní tradice. Křížová cesta kdysi přiváděla poutníky k zahražanskému klášteru, který dnes již neexistuje. Výmalba kaplí chátrala už v 19. století a postupně zanikla. Výklenky jsou pouze omítnuté a lidé do nich občas dávají drobné předmět či květiny.

Zvláštním příkladem kalvárie jsou čtyři barokní výklenkové kaple v mostecké části Vtelno. Tyto památkové objekty nejsou klasickou křížovou cestou, ale zobrazují tzv. Sedm bolestí Panny Marie, k nimž patří nejen odsouzení a ukřižování jejího syna. Kaple ve Vtelně mají původní plastickou výzdobu, ale nejsou místní. Dříve stály v Libkovicích, kde poutníkům ukazovaly směr do Mariánských Radčic. Tato poutní cesta zanikla při likvidaci Libkovic kvůli plánovanému dolování uhlí. Původně u cesty stálo sedm kaplí, ale do Vtelna památkáři přestěhovali jen čtyři zachované.

Kaple ve Vtelně zachycují obřezání narozeného Ježíše, útěk svaté rodiny do Egypta, dvanáctiletého Ježíše v chrámu mezi učenci a nakonec Ježíše nesoucího kříž. Právě toto vyobrazení je pro Velikonoce charakteristické.