Celý úsek je po rozšíření hlavní komunikace čtyřpruhový. Rozsáhlá státní stavba s mostem přes železnici a několika přeložkami stála více než 200 milionů korun a spolufinancovala ji Evropská unie.

Projekt se připravoval déle než dvacet let. Území bylo geologicky složité kvůli těžbě uhlí. Stavaři například museli sanovat důlní komory. Křižovatka je součástí modernizace podkrušnohorské silniční magistrály zatížené hlavně nákladní dopravou.