Cenové nabídky komise posoudí koncem ledna, s vítězem soutěže radnice uzavře smlouvu v únoru a dokumentace bude hotova do léta. Podkladem pro její zpracování je studie z roku 2016, kde je vytyčen kruhový objezd. Přestavba má vyřešit problémy související s nárůstem dopravy ve špičce, kdy mají autobusy MHD znesnadněn výjezd z vedlejší ulice Topolová směrem do centra.

Důležitá křižovatka spojuje centrum a spodní část Mostu s horními panelákovými sídlišti, kterým se kdysi říkalo Výdrholec. Proměnou na okružní se má křižovatka zařadit do sítě mosteckých „kruháků,“ které podle studie na hlavních sběrných komunikací na rozdíl od jiných měst zajišťují poměrně velkou propustnost a plynulost dopravy. „Vložením okružní křižovatky do řešeného území získáme přirozené zklidnění v přímém směru, zlepšíme možnost najetí z boční komunikace a jasně bude definován směr jízdy,“ uvádí se ve studii. Součástí projektu bude úprava cest pro pěší.

Křižovatka ulic J. Palacha - Topolová v Mostě se má změnit.
Vznikne u parku Šibeník v Mostě nový kruhák? Křižovatka ve tvaru T nevyhovuje

Město má souhlasné stanovisko od dopravního inspektorátu Policie ČR v Mostě. Cílem je podle něj zajistit větší bezpečnost a plynulost provozu v dotčené zóně.

Ulicí Jana Palacha a Topolová měla vést v budoucnu nová tramvajová trať ke Kahanu, která by se obloukem vracela zpět k Centralu. Tento návrh ale neprošel a nahradila ho nová varianta trati v úseku třída Budovatelů - ul. Z. Štěpánka - Kahan - ul. Višňová - ul. Pod Lajsníkem a konečná u nádraží. Loni z tohoto záměru, který by znamenal vznik mosteckého tramvajového okruhu, sešlo kvůli finanční náročnosti a technickým problémům.