Křížová cesta z druhé poloviny 18. století je v mostecké části Zahražany. Sestává z deseti barokních kaplí. Čtyři krajní kaple se nedochovaly kvůli těžbě uhlí a výstavbě dopravního koridoru na úpatí vrchu Hněvín. Zbylé historické objekty jsou jednou z mála připomínek zbouraného starého Mostu a jeho poutní tradice.

Křížová cesta kdysi přiváděla poutníky k zahražanskému klášteru, který dnes již neexistuje. Výmalba kaplí chátrala už v 19. století a postupně zanikla. Výklenky jsou pouze omítnuté a lidé do nich občas dávají drobné předmět či květiny.

Veletrh HelpFair Praha
Teď nám pomůže spíš stovka než culík, říká otevřeně předsedkyně Nového hára

Zvláštním příkladem kalvárie jsou čtyři barokní výklenkové kaple v mostecké části Vtelno. Tyto památkové objekty nejsou klasickou křížovou cestou, ale zobrazují takzvaných Sedm bolestí Panny Marie, k nimž patří nejen odsouzení a ukřižování jejího syna. Kaple ve Vtelně mají původní plastickou výzdobu, ale nejsou místní. Dříve stály v Libkovicích, kde poutníkům ukazovaly směr do Mariánských Radčic. Tato poutní cesta zanikla při likvidaci Libkovic kvůli plánovanému dolování uhlí. Původně u cesty stálo sedm kaplí, ale do Vtelna památkáři přestěhovali jen čtyři zachované.

Kaple ve Vtelně zachycují obřezání narozeného Ježíše, útěk svaté rodiny do Egypta, dvanáctiletého Ježíše v chrámu mezi učenci a nakonec Ježíše nesoucího kříž. Právě toto vyobrazení je pro Velikonoce charakteristické.