V nepřístupném pásu budou mezery pro nově uspořádané a osvětlené přechody pro chodce. Auta se budou potkávat pouze při odbočování do ulice Vítězslava Nezvala na středové křižovatce, kterou pás nerozdělí. U bloku 218, ve spodní části Skupovky, bude odbočka na nové parkoviště pro třicet aut, která nahradí část trávníku se záhonem růží.

Chystá se petice

Chceme zklidnit dopravu, zvýšit bezpečnost lidí, bez masivního kácení stromů rozšířit parkovací plochy a zahájit postupné zvelebování celé lokality plánované na tři etapy, tvrdí radnice.

První etapa obsahuje zbytečně rozsáhlý a nákladný stavební zásah do ulice, které stačí běžné a levnější úpravy, aniž by se musela složitě měnit dopravní situace, oponují kritici vznikající studie.

Zástupci města se ji snažili vysvětlit v pondělí na veřejném projednávání. Po něm se sešla skupina nespokojených obyvatel Skupovky. Dohodli společný protest.

„Některým lidem se záměr města nelíbí. Chystají petici,“ řekla Deníku Mostečanka, jejíž rodina se podílí na přípravě petice. Odpůrcům studie z bloku 218 vadí hlavně zamýšlené parkoviště. Jedno už mají za domem.

Deník zjistil výhrady i v dalších částech Skupovky.

„Jsem proti středovému pásu,“ řekl Václav Kohout. „Vybudování dvou jednosměrných jízdních pruhů je nesmysl,“ řekla Lucie Černá.

„Nesouhlasíme s jakýmkoliv stavebním dělením komunikace v její stávající šířce na dvě jednosměrné silnice,“ sdělila za společenství vlastníků bloků 85-87 Anna Beránková, odbornice na stavební projekty a členka městské investiční komise a kontrolního výboru. Námitky předala městu písemně.
Loni bylo na radnici veřejné zasedání k plánované úpravě celé Skupovky včetně ploch mezi domy.

„Tehdy se zdálo, že vše vypadá slibně a najednou je vše jinak. Největším problémem je, že od loňska s námi nekomunikovali,“ uvedl jeden z místních obyvatel. Radnice tvrdí, že se jedná pouze o rozpracovanou studii. Ta po diskuzi s občany projde dalším připomínkovým řízením.

Úřad se neobává, že zúžení ulice zkomplikuje zásahy záchranářů při mimořádných událostech.

„Studii nedělali amatéři,“ sdělila mluvčí radnice Alena Sedláčková. Místa má být dost. S plánem souhlasil i dopravní úřad.

Studie neřeší, kolik bude 1. etapa rekonstrukce Skupovky stát. Budou to zřejmě desítky milionů korun. Město totiž počítá i s opravou chodníků, vjezdů do dvorů domů, s výstavbou cyklostezky na části chodníku a s novým mobiliářem. To lidé vítají.

V příštím roce město přestavbu nezahájí. Nemá ani projektovou dokumentaci, ani stavební povolení, ani dostatek peněz.