Rudolf Kašpar z městské části Souš, který v Mostě žije od narození, kritizuje hluk z autodromu. Pochybuje o tom, že provozovatel areálu se snaží hlukovou zátěž snižovat. Své obavy přišel minulý týden vyjádřit v diskuzi občanů na zasedání mosteckého zastupitelstva. Dorazil se skupinou dalších obyvatel, kterým hluk vadí.

Rudolf Kašpar si stěžoval i loni. „V letošním roce je situace ještě horší," řekl. Argumentuje také zjištěním, že byla naměřena vyšší hlučnost u jeho domu. Za řešení problému považuje nepřetržité měření hluku během celé sezony s tím, že průběžné hodnoty by sledoval dispečink městské policie, která by při překročení limitu vyjela na autodrom zajistit snížení hluku. Kašpar požádal o nákup měřidla a vydání příslušné městské vyhlášky, která by hluk řešila.

Dvoudenní závody v driftu v areálu autodromu loni v září. Video: Deník

Petice

Na hluk z autodromu si na zasedání městského zastupitelstva stěžovala i Jitka Sotová, předsedkyně občanského spolku Zdraví pro Most, který již rok usiluje o klid v Souši, na „Stalingradské" a Zahražanech. Podle Sotové hluk nadále narušuje životy obyvatel, obtěžuje jejich soukromí a poškozuje jejich zdraví. „Od loňska jsme nezaznamenali žádnou změnu. Jezdí se pořád dál. Neuvěřitelný hluk trvá od pondělí do neděle, státní svátky nikoho nezajímají," uvedla předsedkyně spolku.

I ona požádala o vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení veřejného pořádku a k regulaci hlučné činnosti ve dnech pracovního klidu a o svátcích, aby si lidé mohli odpočinout od hluku alespoň v tyto dny. Sotová upozornila, že spolek zorganizoval petici, kterou v červenci předá primátorovi a kterou po dvou týdnech podepsalo již 450 lidí.

Martin Martinovský, který bydlí poblíž autodromu, požádal politiky, aby byli nápomocni lidem, kteří nechtějí žít v nadměrném hluku. „Hluková zátěž je vysoká," popsal život u autodromu. Dodal, že když si chce rodina na zahradě užít odpoledne volna, nemůže si ani povídat, protože pro hluk není slovu rozumět. Podle něj se kdysi dal hluk vydržet, ale od loňska, po změně vlastníka a rozšíření provozu, je hluková zátěž nesnesitelná. I on sklidil potlesk lidí, kteří přišli na hluk upozornit.

Autodrom čeká na analýzu

Společnost Autodrom Most v první polovině červnu oznámila, že nadále intenzivně pracuje na snížení hladiny hluku, který doprovází závody, testování a tréninky v závodním areálu. Uvedla, že upravila program jízd na velkém okruhu a že České vysoké učení technické vypracuje analýzu a návrh účinných protihlukových opatření. Firma také upozornila, že pravidelně měří hluk na autodromu, má dva ruční hlukoměry a že každý změřený stroj dostane nálepku, že splnil limity a pokud ne, nepustí ho na závodní dráhu.

Všechna protihluková opatření budou velmi nákladná, odhadují se na několik desítek milionů korun. „Právě i z toho důvodu není možné provádět protihluková opatření bez důkladné odborné analýzy. Vše je třeba důkladně připravit, aby minimalizace hluku byla co nejúčinnější a především dlouhodobá. Platí to v případě efektivní výsadby zeleně, vybudování zemního valu, protihlukových stěn ale i dalších opatření," dodal generální ředitel autodromu Jiří Volovecký.