Vedení společnosti Autodrom Most na Silvestra oznámilo, že přijalo konkrétní opatření, která by měla v dohledné době snížit hladinu hluku vznikající při závodech, trénincích či testování vozů a motocyklů na okruhu v areálu autodromu. Na nadměrný hluk si stěžuje řada obyvatel v okolí závodiště.

„Uděláme vše pro to, abychom dodrželi zákon a vešli se do stanoveného limitu," sdělil sportovní ředitel autodromu Michal Marek.

Hygienická stanice v Mostě loni v červnu naměřila poblíž autodromu (ul. Podlesí a ul. Národního odboje) 67 a 56,9 decibelů, čímž byl překročen hygienický limit 50 dB. Autodrom tak podle hygieniků porušil zákon o ochraně veřejného zdraví a bylo s ním zahájeno správní řízení.

Opatření se podle něj týkají přísnějších limitů hluku pro formulové a cestovní vozy, jež stanovila Federace automobilového sportu Autoklubu ČR. Přísnější limity musejí dodržovat i závodníci na motocyklech. „V případě, že stroj stanovenou hranici hluku překročí, bude vyloučen z provozu do doby, než jeho majitel či stáj sjednají nápravu," dodal Marek.

Autodrom se dále zavázal k pravidelnému individuálnímu měření hluku vybraných strojů při vjezdu na závodní dráhu, jež bude snímat web kamera. Firma zavede i statické měření hluku na hranici pozemku. Proto plánuje nákup dvou speciálních měřicích přístrojů celkem za více než milion korun.

Marek dále uvedl, že jednou za rok, v době provozu na závodní dráze, zástupci autodromu, města a spolku Zdraví pro Most změří hladiny hluku ve vybraných oblastech. Výsledné hodnoty budou sloužit jako podklad ke zpracování dalších případných opatření. „Expertními firmami si také necháme zpracovat analýzu šíření hluku, z níž by měly vzejít návrhy na snížení jeho hladiny. Například formou výsadby zeleně či vybudování zemního valu ve vhodné lokalitě," doplnil Marek.

„Oceňujeme silvestrovskou snahu autodromu, jejímž výsledkem jsou opatření, která jsme spolu s dalšími obyvateli navrhovali již na srpnové schůzce nespokojených občanů na polygonu a dále na schůzce u primátora Jana Paparegy," reagoval v tiskovém prohlášení občanský spolek Zdraví pro Most. Podotkl, že protihlukovou studii, kterou měl údajně dostat již v listopadu, dosud neobdržel. „O naší účasti na měření nic nevíme," dodal spolek.

Zástupci spolku chtějí další postup probrat na své první lednové schůzce.