Lidé na Mostecku by toto snížení věkové hranice přivítali. Vyplývá to z průzkumu, který Deník provedl v uplynulých dnech. „Byla bych pro snížení trestní odpovědnosti na 14 let. Sice se někdy objeví i mladší děti, ale to už by bylo podle mého názoru moc. Dnešní mládež je úplné jiná, než jsme bývali my, už si nehraje. Vědí toho o životě mnohem víc. Někteří z nich mají za sebou již pohlavní styk. A jestliže mohou souložit, pak měli umět nést i zodpovědnost za trestné činy,“ sdělila preventistka Městské policie v Litvínově Jana Čapková.

Stejný názor má i osmdesát procent dotázaných obyvatel Mostecka. Většina z nich by byla pro snížení trestní zodpovědnosti právě na 14 let. Narůstajícímu počtu přestupků a trestních činů nezletilých se snaží předcházet preventisté svými programy a besedami v mateřinkách i na základních a středních školách.

„Nejvíce trestné činnosti řešíme tradičně v létě. A to například ničení zařízení v parcích. Často se také objevují drobné krádeže v obchodech. Podle závažnosti je pak daný problém řešen například se sociálním odborem,“ řekl velitel MP Litvínov Zdeněk Urban. Preventistka Jana Čapková dětem v mateřských školách například vysvětluje, co je přestupek a co už trestný čin.

„Získávají prvotní a základní informace, aby věděly co ještě můžou a co ne. Aby věděly, co se ještě trestá a co už ne,“ dodala Čapková. Nejčastějšími případy u mládeže jsou podle vedoucí sociálně právní ochrany dětí Petry Lafkové záškoláctví, kouření a opakovaná trestná činnost.

„Často se objevují také útěky z domova,“ řekla Lafková. V loňském roce bylo takto nepřizpůsobivých dětí evidováno dvě stě. Ty jsou poté předány do péče kurátorů pro děti a mládež. Ministr Pospíšil počítá s živou výměnou názorů o věkové hranici trestní odpovědnosti. Stínová ministryně spravedlnosti Marie Benešová (ČSSD) soudí, že by měla zůstat na 15 letech.

„V sociální demokracii ovšem převažuje názor na její snížení na 14 let nebo zavést ji flexibilně podle závažnosti provinění,“ dodala. Stejný názor má podle průzkumu Deníku převážná část obyvatel Mostecka.