První etapa se týká jihovýchodní části lokality, tedy území mezi ulicemi Josefa Suka, Jaroslava Ježka, K. J. Erbena a Pod Lajsníkem, kde stojí například obchodní středisko Krym. Projektová dokumentace bude vycházet z územní studie z roku 2023, které předcházela veřejná diskuze. Tato studie je závazná pro dlouhodobé plánování obnovy sídliště i pro dílčí záměry.

Cílem je opravit závady, zpříjemnit prostředí mezi domy a umožnit vznik intimnějších polosoukromých prostranství pro předzahrádky, grilovací místa či plácky pro nejmenší děti. Uvažuje se i o zeleni na fasádách bytových domů, pokud to majitelé povolí. Chystají se také vodní prvky a opatření k zadržení deště pro posílení zeleně.

close Sídliště Pod Lajsníkem v Mostě se bude postupně revitalizovat, teď se hledá odborný tým na zpracování projektové dokumentace pro 1. etapu. info Zdroj: Deník/Martin Vokurka zoom_in Sídliště Pod Lajsníkem v Mostě se bude postupně revitalizovat, teď se hledá odborný tým na zpracování projektové dokumentace pro 1. etapu.

Projekt zahrne rovněž nový mobiliář s jednotnou koncepcí a designem a odolný proti vandalismu. Jedná se například o lavičky, odpadkové koše, popelnice, lampy, přístřešky zastávek MHD, květináče, pítka, zábradlí, uliční značení či pouliční hodiny. „Protože se jedná o úvodní etapu 1, budou prvky předurčovat design městského mobiliáře celého sídliště, kde budou zvolené typy následně opakovaně použity,“ uvádí se v dokumentaci k aktuální zakázce.

Projekt bude řešit i dopravu a opravu cest. „Rozsah stávající komunikační sítě zůstane zachován. Celé území vnitřního sídliště je navrženo dopravně řešit formou vyznačené zklidněné Zóny 30,“ píše se v dokumentaci. U slepých komunikací před bytovými domy budou doplněna chybějící obratiště pro hasičská vozidla a u školky v Erbenovce se má zklidnit doprava úpravou přilehlého prostranství.

Jinde se použijí zpomalovací příčné prahy či zvýšené křižovatky. Kapacitu parkování v celém sídlišti mají v budoucnu zvýšit parkovací domy, ale pro území řešené v 1. etapě se neplánují. Víc míst pro auta má zajistit změna organizace provozu a jiné uspořádání zpevněných ploch s doporučením nezabrat zeleň.

Náklady v řádu desítek milionů korun se budou projektováním upřesňovat. Město chce využít dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Mohlo by vás zajímat: Nádraží před létem. V Litvínově bez jídla, v Mostě frčí bagety, sekaná, zákusky

Nádraží v Litvínově a Mostě. | Video: Martin Vokurka