Kraj si od transformace nemocnic slibuje úsporu peněz v provozní oblasti a chce tyto prostředky věnovat na rozvoj zdravotní péče.
„Změna organizace nemocnic neohrozí dostupnost, rozsah, struktury a kvalitu zdravotní péče,“ řekl náměstek hejtmana a člen představenstva krajské zdravotní Petr Fiala.
Transformaci nemocnic pod jednu akciovou společnost schválili zastupitelé Ústeckého kraje loni 8. listopadu. Jedna organizace by také podle představ kraje měla být schopna efektivněji rozložit po celém regionu různá speciální oddělení a přístroje, jež vlastní. Centrálně se bude uchovávat i dokumentace o všech pacientech, což umožní lepší orientaci v materiálech.
Případný zisk této společnosti by měl být použit pro rozvoj zdravotní péče. Kraj také počítá s úsporou peněz při společném nakupování léků a zdravotnického materiálu.
Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc je v souvislosti s chodem společnosti připraven poskytnout plnou součinnost vrcholovému vedení Krajské zdravotní. „I přesto předpokládám, že jmenované vedení Krajské zdravotní přijme veškerou odpovědnost za řízení tohoto subjektu, což především přispěje k jeho dalšímu rozvoji,“ říká hejtman.
Nemocnice se měly sloučit už od 1. července. Kraj ale v tu dobu ještě neměl nutný souhlas antimonopolního úřadu a nebyly vypořádány všechny majetkové vztahy s ministerstvem zdravotnictví.
Krajská zdravotní podepsala s organizacemi Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče memorandum, ve kterém se shodly na platnosti všech kolektivních smluv do konce roku.
Současné platové tarify zaměstnanců budou převedeny na tarify mzdové, které budou ve stejné výši jako dosud.