Náměstek hejtmanky Arno Fišera řekl, že by nejlepší bylo, kdyby se kaly v Ústeckém kraji nespalovaly vůbec, případně by za tuto zátěž měl region od státu dostat kompenzace. „Očekávám, že vláda bude našim oprávněným požadavkům vstřícná,” dodal.

To, že by za dovoz kalů do regionu mohl kraj. „Je to nepochopení. Rada striktně odmítá dovoz. Něco jiného je integrované povolení a něco jiného skladování kalů. My jsme na radě 24. 8. odsouhlasili zpřísnění režimu skládkování, abychom věděli kde a jak jsou jedy uloženy. Rada udělala všechny kroky, které státní samosprávě přísluší. Žádné páky jsme na zakázání dovozu a spalování neměli,“ odpověděl na dotaz, proč krajští radní souhlasili se změnou integrovaného povolení skládky Celio na Mostecku, kam se kaly nyní vozí.

Odborník na odpady Aleš Grof tvrdí, že kraj sice neměl přímou možnost zakázat dovoz kalů, ale takovýto masivní návoz kalů mohl ovlivnit. Stačilo podle něj rozporovat dokladovou část žádosti a posunout ji v reálném čase, aby by státní podnik Diamo pochopil, že není možné udělat takovýhle masivní transport

Podle zjištění Deníku má Čížkovická cementárna mnohem měkčí podmínky pro emise některých škodlivých látek než jiné české cementárny. Třeba o oxidu siřičitého má emisní limit 400 miligramů na metr krychlový vzduchu. Zatímco třeba cementárna v Mokré 260 a v Hranici jenom 50 mikrogramů. I v takzvaném celkovém uhlíku jsou pravidla pro cementárnu měkčí. Zatímco může emitovat 50 miligramů, druhé dvě cementárny jen 25, respektive 10 miligramů. Limity jsou měkčí i než povoluje zákon. Fišera a zástupkyně ředitele krajského úřadu Monika Zeman uvedli, že kraj ale nemá páku, jak toto měkké integrované povolení změnit. „O změnu žádá jeho držitel,” vysvětlila Zeman. Dodala že se to dělá v okamžiku, kdy se mění třeba některé technologie.

Podle děkana Fakulty životního prostředí UJEP Miroslava Richtera je přitom Ústecký kraj jedním z regionů z nezatíženějším ovzduším. „Každá výjimka je cestou do pekel,” uvedl.

VÍT LUKÁŠ, LUDMILA VESELÁ