V kostele sv. Kateřiny se před dvěma lety zřítila část stropu a do svatostánku stále zatékalo. Nyní je kostel zrekonstruován. Dostal nové trámy, střechu, fasádu a izolaci. Opravu spolufinancovala obec a církev, která je vlastníkem. Na rekonstrukci kostela přispěla i sbírka ze sousedního Seiffenu.

Kostel z roku 1612 je veřejnosti zpřístupněn denně od Velkého pátku až do velikonočního pondělí vždy od 10.00 hodin do 17.00 hodin. V tomto čase bude otevřena i opravená rozhledna na Růžovém vrchu. Na obou místech je možno zakoupit originální suvenýry, u rozhledny je možnost se občerstvit v moderní, příjemné restauraci. „Po té lze kostel navštívit tak, že požádáte na městském úřadě, nebo v restauraci vedle rozhledny. Bohužel kostel nemá správce,“ uvedl místostarosta Hory Svaté Kateřiny Petr Pakosta.

Svého správce, díky podpoře Městského úřadu v Mostě získal kostel v Českém Jiřetíně. Tam se po dlouhé době podařilo zajistit prostředky na významnou část oprav. Nekvalitní šindelová krytina této horské kulturní památky položená v šedesátých letech minulého století už natolik zchátrala, že do dřevěného interiéru začala před rokem zatékat voda. „Místo řezané šindele tam měla být štípaná,“ upřesnil Petr Fišer, který pomáhá s péčí o kostelík

.„V této chvíli je provedena oprava nejpoškozenější části střechy. Přes zimu se muselo čekat, materiál na dokončení jedné třetiny tam je. Vnitřní interiér je v pořádku,“ dodal. Opravy tedy probíhají průběžně. Dřevěný klenot je veřejnosti přístupný od úterý do něděle.