Nadšenci ze Sdružení občanů pro Havraň, Saběnice a Moravěves nasvítili věž cenného havraňského kostela, který je významnou krajinářskou dominantou jižní části okresu Most. Teď je raně gotický chrám vidět zdaleka i večer. Slavnostního aktu nasvícení a žehnání se v sobotu 27. listopadu zúčastnily desítky lidí. Nejprve zaplnili kostel při adventním obřadu a pak se šli podívat ven, jak kulturní památka náhle vystoupila ze tmy jako maják. Zazněly pochvaly a potlesk.

„Nasvícením věže jsme chtěli v první řadě udělat radost lidem, kteří půjdou nebo pojedou kolem. A také chceme upozornit na to, že náš havraňský kostel je cenná památka, o kterou by se všichni měli zajímat, aby se podařilo získat finance na její záchranu,“ řekl člen sdružení a havraňský zastupitel Petr Vinař žijící v osadě Saběnice. Cílem sdružení je, aby se venkovské sakrální stavbě vrátila její ztracená krása.

O to usiluje i římskokatolická farnost v Mostě, které kostel patří, a která chce získat dotace na postupnou rekonstrukci památky. „Naším společným zájmem by mělo být, aby kostel žil a byl otevřený,“ upozornil farář Leo Gallas, jenž aktivity místních aktivních obyvatel podporuje.

Zimní farmářské trhy v Mostě s kulturní akcí v neděli 28. listopadu.
Narváno. Na zrušeném vánočním trhu v Mostě rozsvítili zimní „farmářský“ strom

Instalace tři stožárů s osvětlením stála 86 tisíc korun. Většinu sumy vybrali mezi sebou opoziční zastupitelé ze sdružení, kteří se před volbami zavázali, že odměny za výkon politické funkce věnují na veřejně prospěšné účely. Částkou 10 tisíc korun přispěla havraňská zemědělská firma Integraz. Venkovní stavební práce zajistila Vinařova firma, vnitřní úpravy vlastními silami zvládli iniciativní zastupitelé, předsedové osadních výborů Saběnic a Moravěvsi a dobrovolníci z řad obyvatel.

Lampy budou svítit na kostel každý den, vždy od západu slunce do půlnoci. „My jsme nadšeni. Ještě před pár lety se tady nic nedělo, o kostele se nemluvilo a byl zavřený,“ svěřila se jedna z obyvatelek obce. Podle ní změna nastala s příchodem nového faráře a s úsilím místního sdružení posílit komunitní život.

V plánu je další zvelebování kostela, kde jsou potíže například se vzlínající spodní vodou, která zvyšuje vlhkost. Nedávno objekt prohlédli odborníci, kteří zkoumají, kde se voda bere. „V příštím roce budeme ve spolupráci s památkovým ústavem hledat optimální metody, jak kostel stavebně, technicky a staticky zajistit, aby se dál nerozpadal,“ uvedl farář.

Výlov rybníka ve Skršíně u Mostu v sobotu 27. listopadu.
Lov v bahně. Poslední rybník na Mostecku vydal kapry a amury na Vánoce

Nejohroženější je původní gotická část, která je ve špatném stavu. Kostel potřebuje i novou střechu. „Je tu práce opravdu jako na kostele,“ dodal Gallas. Až budou hotovy všechny analýzy a dokumentace, připraví se žádost o dotace na opravu kostela.

Nasvícení věže kostela předcházel v interiéru adventní obřad s žehnáním věnců. Památku zaplnily i rodiny s dětmi. Cestu ke kostelu lemovaly hořící svíce, které zdobily i vnitřek budovy, kde už stojí vánoční strom.

Po pásmu duchovních zpěvů farář hovořil o pravém významu adventu a tajemství Vánoc. „Advent je spojen s radostí, že máme s kým sdílet svůj život,“ řekl. Podle něj mají lidé v této době zpomalit a věnovat se tomu, na co po celý hektický rok neměli čas. „Bylo by smutné prožít advent a Vánoce jen sháněním věcí, protože co je platné dítěti, když bude mít pod stromečkem hodně dárků, ale tatínek není doma a maminka pořád někde lítá a nestíhá. Ani sebehezčí a sebedražší dárek nenahradí náruč a úsměv rodiče,“ konstatoval Gallas. Advent podle něj připravuje lidi na to, aby v den, kdy se slaví narození Ježíše, dokázali sdílet lásku, ke které byli stvořeni.

Mostecká MHD. Ilustrační foto
Je rozhodnuto, MHD na Mostecku zdraží, ale některých skupin se to netýká

Sdružení občanů pro Havraň, Saběnice a Moravěves založila v roce 2018 parta přátel. Původní motivací bylo jít do obecních voleb a kandidovat do zastupitelstva, pak se ale aktivity rozšířily. Loni sdružení iniciovalo v kostele vánoční mši s občerstvením, následovala oprava hodin ve věži a další pomoc.

Kostel svatého Vavřince v Havrani je kulturní památkou od roku 1958. Stojí na návrší nad obcí a nelze jej přehlédnout ani ze silnice I/27, která spojuje Ústecký kraj s Plzeňským krajem. Stavba, která je zmiňována už ve 14. století, zahrnuje gotiku, baroko i klasicismus. Vysoce hodnotný raně gotický kostel je jednou z nejstarších dochovaných sakrálních staveb v regionu. V areálu kostela, kde je hřbitov, je kulturní památkou i zeď, márnice a hrobka rodiny Fischerů.