Během šesti dnů bylo na litoměřickém výstavišti Zahrada Čech vyšetřeno celkem 3 106 dobrovolníků z různých věkových kategorií, kromě dětí a mladistvých. Předběžná data ukázala, že koronavirové onemocnění prodělalo jen 0,598 procenta testovaných. Což je v přepočtu zhruba 19 lidí.

„Jednou z hlavních otázek studie bylo zjistit, jak velká část populace infekcí onemocnělo a má nebo může mít vybudovanou imunitu pro budoucí období,“ uvedl Dušek a zdůraznil, že se jedná o výsledky předběžné a bude probíhat jejich další vyhodnocování.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha prošla infekce českou populací velmi mírně. „Výsledek testování je očekávaný. Smysluplné bude pokračovat v ochraně těch nejohroženějších skupin v případných dalších vlnách. Na druhou stranu to neznamená, že bychom měli zastavit rozvolňování. Epidemiologická situace se vyvíjí velmi dobře a nehrozí explozivní nárůst,“ shrnul Vojtěch s tím, že problémem se mohou stát lokální ohniska nákazy, která mohou být v České republice i za několik let.

V rámci chytré karantény bude proto důležité se na tato ohniska zaměřit a včas zasáhnout a identifikovat co nejvíce rizikových kontaktů každého nakaženého. 

Z dat, která odborníci ve středu zveřejnili, také vyplývá, že 41 procent účastníků testování v Litoměřicích v dotazníku uvedlo, že v posledních měsících prodělalo onemocnění dýchacích cest. Mezi dobrovolníky bylo v plošném testování 60 procent ekonomicky aktivních lidí.

Důvodem, proč studie odhalila jen malý počet lidí s protilátkami, může být podle Vojtěcha i to, že Česká republika učinila plošná opatření velmi rychle a díky tomu infekce zatím neprostoupila populací. Plošné testování probíhalo kromě Litoměřic ještě v Praze, Brně, Olomouci, Uničově a Litovli. Otestovat se nechalo 26 549 lidí, mezi nimi asi 2 400 chronicky nemocných pacientů.

Z tohoto vzorku obyvatel bylo zachyceno jen 107 lidí s pozitivním testem na protilátky. Nakažení, ale nediagnostikovaní vykázali podle informací ministerstva zdravotnictví z 51 procent bezpříznakový průběh onemocnění. Studie dále potvrdila, že značná část onemocnění probíhá s velmi mírnými nebo žádnými příznaky.

Studie probíhala v podobném experimentálním plánu jako průzkumy prováděné ve většině zemí Evropy. „Ve výsledku se Česká republika neodlišuje od zjištění, která jsou předběžně známa z okolních zemí. Nejsme žádná výjimka,“ doplnil Vojtěch.