DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Informační linka Hygienické služby České republiky 1221
Po - Pá: 8:00 - 19:00, So - Ne: 9:00 - 16:30
 
Koronavirus infolinka KHS Ústeckého kraje
+420 704 829 502
Po - Pá: 7:00 - 17:00

Infolinky Státního zdravotního ústavu (nonstop): 
724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Roušky
Opět platí povinné nošení roušek. 

- Pokrývku úst a nosu musejí mít lidé ve všech prostředcích veřejné dopravy včetně taxi, ve všech vnitřních prostorách (úřady, obchody, nákupní centra, firmy, banky, nemocnice, lékárny, ústavy sociální péče atd.). Na zastávkách MHD.

-  Roušky jsou povinné rovněž na veřejnosti ve městech a obcích, pokud není možné dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních.

-  Roušky jsou povinné v autě, přičemž povinnost se nebude vztahovat na řidiče, který pojede sám, nebo se členy rodiny. Nařízení platí pro celou Českou republiku.

 - Výjimku z nošení roušek mají děti do dvou let a osoby s poruchou intelektu. Nemusí je nosit ani moderátoři, vystupující umělci, soudci a další účastníci soudních jednání. Dále pak řidiči veřejné dopravy, kteří nepříjdou do přímého kontaktu s cestujícími, snoubenci během obřadu, osoby při fotografování.

Co dělat v případě potíží
Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu. 

Zrušené/přeložené akce
- Zavřená jsou divadla, kina, muzea, galerie, hrady a zámky, hvězdárny, veletrhy apod.
- Bohoslužeb se může účastnit jen 10 lidí.

Mirákl v Andalusii – Městské divadlo v Mostě, představení z 31. 10. zrušeno
O rybáři a zlaté rybce – Divadlo rozmanitostí v Mostě z 30. 10. zrušeno
Bohuslav Patzelt: Benefice – Městské divadlo v Mostě, Večer věnovaný životnímu jubileu herce, barda a doyena mosteckého divadla ze 7. 11. zrušeno
Den válečných veteránů v Mezinárodním památníku obětem II. sv. války v Mostě, přeloženo z 8. 11. 2020 na 7. 11. 2021

Oblastní muzeum a galerie v Mostě - zavřeno
Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě - zavřeno
Zámek Jezeří - uzavřeno
Zámek Valdštejnů v Litvínově - uzavřeno
Mezinárodní památník obětem II. sv. války v Mostě – uzavřeno
Podkrušnohorské technické muzeum v Kopistech - uzavřeno

Zrušené jsou sportovní a zábavní akce
Zavřeny jsou posilovny, fitness centra, sauny, solária, tělocvičny a vnitřní sportoviště.
Zavřeny jsou zoologické zahrady.
Nekonají se jak amatérské, tak profesionální sportovní soutěže (existují výjimky, které udělí hygiena)

Povolené akce
Procházky do přírody nejsou zakázány. Podmínkou je, že se lidé nesmí shlukovat. Tipem pro procházku je třeba jezero Most, areál kolem vodních nádrží Matylda a Benedikt. Také rozhledny nebo zajímavá přírodní místa na Mostecku nebo těsně za humny v sousedních okresech Chomutov, Teplice nebo Louny. 

Úřady

Město Most
Agendy magistrátu a další informace. Magistrát je otevřen pro veřejnost v omezeném režimu pro vyřízení neodkladných záležitostí:
Otevřeno je pondělí: 8 - 13 hodin,  středa: 12 - 17 hodin (stejné úřední hodiny platí pro Turistické informační centrum vedle obřadní síně a Informační centrum Městské policie Most, v pasáži U Lva.). Otočné vstupní dveře jsou uzamčeny, pro vstup do budovy použijte dvoje boční dveře vedle otočného vstupu. Pokud jste objednáni přes objednávkový systém na odbor správních činností nebo předvoláni ke správnímu řízení mimo úřední hodiny, použijte zvonky u bočních vstupů. Ve 3. patře, kde se vyřizují agendy, jako jsou občanské průkazy, cestovní doklady, vozidla, řidiči, matrika a další, bude regulován počet osob tak, aby nebyl překročen maximální počet 40 osob ve stejnou dobu.

Řidičské průkazy
Doklady (řidičský průkaz; průkaz profesní způsobilosti řidiče; potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu dle § 115 odst. 5 zákona o silničním provozu), jejichž platnost uplynula v době trvání nouzového stavu, se považují za platné, resp. držitelé těchto dokladů nebudou za výkon činnosti realizovaný s dokladem, jenž v době nouzového stavu pozbyl plynutím času své platnosti, v přestupkovém řízení postihováni.

Autoškoly
Usnesením vlády ze dne 21. října 2020 č. 1079 se zakazuje od 22.10.2020 provoz autoškol, a tím i provádění závěrečných zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění zkušebními komisaři na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.

MěSSS Most
V zařízeních Městské správy sociálních služeb je až do odvolání vyhlášen zákaz návštěv.

Svatby
S účinností ode dne 22. října 2020 dochází k omezení počtu účastníků sňatečných obřadů a přijímání prohlášení o uzavření registrovaného partnerství na max. 10 osob. Do tohoto počtu se započítávají i matrikář a oddávající a další osoby přítomné obřadu ze strany správního orgánu. Osoby účastnící se sňatečného obřadu nejsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének (rouška), ale jeho nošení lze doporučit, a to zejména v případech střídání svateb v jednom vnitřním prostoru krátce za sebou.

Mostecká krizová telefonní linka
Tato telefonní linka mosteckého magistrátu slouží nejen pro seniory, ale i širokou veřejnost; v případě, že potřebujete pomoc v sociální oblasti v souvislosti s onemocněním COVID-19:
476 448 418 pondělí až pátek: 8 - 12 hodin (kromě státního svátku 28. 10. 2020)
K dispozici jsou pracovnice odboru sociálních věcí, které poskytnou informace nejen k provozu úřadu, ale poradí i v dalších sociálních záležitostech. Nebojte se zatelefonovat, jsme tu pro vás!

Město Litvínov
Úřední dny pouze pondělí a středa 9.30 – 11.30 a 14.00 – 17.00 hodin

Bezplatná pomoc seniorům po dobu nepříznivé epidemiologické situace
Pečovatelská služba Krušnohorské polikliniky zajistí  bezplatný dovoz nákupů potravin, léků a potřebných věcí litvínovským seniorům nad 70 let, kteří jsou v karanténě. Objednávky volejte na  telefonní čísla 774 639 667 nebo 478 012 361 ve dnech pondělí až pátek, v době 7.00 – 8.00 a 13.00 – 14.00 hodin.

Město Meziboří
Úřední hodiny pondělí a středa 9 – 11 a  - 17 hodin

Upřednostňuje se písemný, telefonický nebo elektronický kontakt před návštěvou úřadu. Podání lze učinit pomocí datové schránky nebo e-mailem na podatelnu.

e-mail: mezibori@mezibori.cz

ID datové schránky: sz7bcs9

V případě osobní návštěvy úřadu je nutné se podrobit zvýšeným hygienickým opatřením při vstupu a v prostorách úřadu.

Město Lom
V době nouzového stavu Městský úřad Lom funguje pro občany i nadále, jen trošku jinak a v omezeném provozu! Městský úřad Lom, na základě mimořádného opatření vlády ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, provozuje a funguje v omezeném režimu po dobu nouzového stavu.
Občané by měli zvážit cestu na úřad, protože je třeba v této době omezit na minimum mezilidský kontakt. I přes toto omezení na MÚ Lom funguje vyřizování veškeré agendy. Doporučujeme občanům preferovat kontakt e-mailem, telefonicky, písemně či datovými schránkami. Nicméně jsme tu stále připraveni pro Vás pracovat!

Obchody a restaurace
Zavřené jsou restaurace, kavárny, bary, hospody atd. Fungovat mohou pouze přes výdejní okénka (ty musejí zavřít ve 20:00) 
Zavřené jsou všechny obchody kromě potravin, drogerie, lékáren, operátoři či květinářství apod.

OC Central Most má otevřeno
Potraviny, léky, základní potřeby a vše nezbytné u nás i nadále pohodlně a bezpečně nakoupíte. Přinášíme přehled konkrétních obchodů, které zůstávají otevřené. Seznam otevřených obchodů zde

Odběrová místa na covid 19
Nemocnice Most – budova F, J.E.Purkyně 270, Most
Kdy? pondělí až pátek od 7.00 do 15.00 hodin
Za kolik? 1 756 Kč samoplátce, nebo vyšetření na žádanku. Test na protilátky, který je plně hrazený žadatelem, stojí 500 Kč.
Jaká je čekací doba na výsledek? Do 48 hodin, spíše méně

Lab In Most, Topolová 1234, Most
Kdy? Pondělí až pátek 13 – 17 hodin. Přednost mají objednaní indikovaní pacienti, regulace je prováděna přes objednávkový formulář. Osoby se žádankou i samoplátce.