Namátková kontrola Ministerstva pro místní rozvoj se zaměřila na využití dotace na výstavbu hřiště. Dotaci ve výši 3,27 milionu korun získal Litvínov před dvěma roky, hřiště za více než pět milionů vzniklo vloni. „Po provedení kontroly konstatovaly pracovníci kontrolní skupiny, že všechny podmínky přidělení dotace byly dodrženy, termíny realizace a účelovost dotace byly splněny,“ uvedla mluvčí radnice Eva Maříková.

„Kontroly na plnění podmínek pro poskytnutí dotací jsou vždy namátkové. Zatím nikdy nebyly shledány žádné nedostatky. Stejně tak i tentokrát měli úředníci odboru regionálního rozvoje vše v pořádku,“ uvedla vedoucí odboru Monika Černá.

Na radnici se konala také plánovaná kontrola činnosti odboru životního prostředí, evidence obyvatel a odboru sociálních věcí. Prováděl ji krajský úřad. „Byla jsem si jistá, že naši úředníci odvádí dobrou práci. Jsem ráda, že to výsledek kontroly potvrdil,“ uvedla tajemnice radnice Alexandra Sixtová.