„Situaci na místě jsme zdokumentovali, Veškeré poznatky vyhodnotíme, a pokud budou získané informace nasvědčovat porušení platných nařízení, budeme postupovat v souladu se zákonem,“ řekl v sobotu večer Deníku policejní mluvčí Daniel Vítek.

Primátor Jan Paparega k tomu v médiích bběhem soboty uvedl, že je nelogické, aby trhy zrušili, když může být v provozu jen pár metrů vzdálené lidmi narvané obchodní centrum. "Navíc, když se lidé pohybují na čerstvém vzduchu, v tom nevidíme žádný problém," řekl. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch k tomu v sobotu v televizi poznamenal, že to je na vedení města. "Pan primátor Mostu si to musí sám si obhájit, jestli toto je ta správná cesta, jak bojovat s epidemií," komentoval člen dosluhující vlády situaci v Mostě.

Na vyhlášení nových opatření v předvánoční době, v rámci kterých jsou například zakázány vánoční trhy se svařákem, policie reagovala posílením výkonu služby a nastavení namátkové kontroly. „Policisté budou provádět kontroly dodržování těchto opatření namátkovou formou, reagovat na podněty občanů a činit v souladu se zákonem o Policii ČR úkony k zamezení protiprávních jednání. V průběhu následujících několika dní dojde k posílení běžného výkonu služby s cílem zvýšit preventivní působení policie v rámci nových celoplošných omezení. Hlavním předmětem zájmu hlídek bude dodržování omezení otvírací doby restauračních zařízení a zákazu konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech,“ sdělil k aktuální situaci za odbor komunikace a vnějších vztahů Policejního prezidia Ondřej Moravčík.

„Bude-li to nutné, je policie připravena projednávat zjištěné přestupky přímo na místě, ať již domluvou či uložením pokut až do výše 10 tisíc korun, respektive je oznamovat příslušným správním orgánům,“ dodal.

Vánoční trh na 1. náměstí v Mostě v pátek 26. listopadu.
Most proměnil vánoční trhy na Zimní farmářské trhy. Mají trvat do ledna

Kolik policistů se zapojí do kontrol krizových a ministerských opatření?
Nedojde k vyčlenění konkrétního počtu policistů, protože do kontrol budou zapojeni všichni, kteří budou aktuálně vykonávat službu. V závislosti na lokálních podmínkách budou určeny počty policistů, kteří posílí běžný výkon služby, nicméně vždy bude záviset na rozhodnutí konkrétního velitele a to na základě místní znalosti.

Plánuje Policie ČR nějaké masivní kontrolní akce?
Každé krajské ředitelství má možnost v případě nutnosti udělat si vlastní kontrolní akci zaměřenou na vybranou problematiku. Centrálně však nebude vyhlašována žádná masivní celorepubliková kontrolní akce, jejímž cílem by byly kontroly dodržování aktuálně platných opatření.

Dostanou policisté pokyn, aby byli při vyřizování přestupků benevolentní?
Takovýto pokyn udělit nelze, protože každé řešení protiprávního jednání je plně v kompetenci zasahujícího policisty a záleží tedy na něm, jak posoudí konkrétní okolnosti případu. Policisté sami vyhodnotí závažnost situace a jsou povinni postupovat zcela podle zákona. Žádná minimální hranice výše blokové pokuty ze strany vedení Policie ČR nikdy stanovena nebyla a nebude. Maximální hranici stanoví zákon, a to 10 000 korun.