Zámek Jezeří a za ním obří „díra”. Všichni ten obrázek znají. Pohled od památky směrem k lomu ČSA je jedním ze symbolů těžby uhlí na Mostecku. Panorama by se ale v příštích letech mělo změnit. Na místě lomu, kde má být těžba ukončena v roce 2025, má v následujících letech vzniknout Komořanské jezero. Nabídnout má v budoucnu nejen rekreaci, ale také bydlení, zázemí pro moderní technologie a zemědělství i solární elektrárny.

Proměnu lomu ČSA z těžební lokality na místo, které nabídne nejen relaxaci, krásnou přírodu, nové bydlení, ale také průmyslové zóny zaměřené na moderní technologie, chystá Skupina Sev.en, která tam dlouhodobě těží. „Projekt je zaměřený na komplexní řešení celého území, tak aby byly naplňovány všechny pilíře udržitelného rozvoje. V jeho rámci budou připraveny podmínky pro rozvoj moderního průmyslu, který bude těžit z nových obnovitelných zdrojů energie v lokalitě. Ta bude připravena i na pozdější rozvoj rezidenční výstavby,“ uvedl Pavel Farkač ze Skupiny Sev.en.

Augustiniánský klášter v Roudnici nad Labem.
Vláda potvrdila: Jezeří a roudnický klášter jsou národními kulturními památkami

Krajina pod Jezeřím se má v budoucnu v rámci projektu Green Mine úplně proměnit. Velké slovo má opět dostat příroda. Hlavním novým prvkem, který je v plánu, je vznik velké vodní plochy – Komořanského jezera.

I když jsou plány teprve na startu, už nyní se na něj lidé na Mostecku těší. „Mostecké jezero je super. A jestli tu bude další podobné, tak to bude jen dobře. Určitě bude lepší jezero a příroda než jáma na uhlí,“ vítá zprávu Kamila Svitáková z Mostu. „Už teď se těším. Na Mostecké chodíme často. A určitě budeme i tam. Jsem na to zvědavá. Je dobře, že se krajina kolem Mostu proměňuje. Že už to nejsou jen doly, ale že to bude také pěkná příroda,“ je zvědavá také Miroslava Panýrková.

Ještě tři roky těžby

Část vodní plochy a okolí má být podle plánů určena pro rekreaci a vodní sporty podobně jako v případě jezer Most a Milada. Chybět nebudou ani cyklostezky nebo rozhledna. Část plochy bude ponechána přírodě a přirozené obnově krajiny. U jezera má vzniknout i lokalita určená pro bydlení. Kolik lidí by tam mohlo najít nový domov, se teprve plánuje.

Nedílnou součástí projektu Green Mine mají být fotovoltaické elektrárny. Přímo na hladině jezera i v jeho okolí. První chce na některých místech společnost uvést do provozu už v roce 2024. V plánu je také výroba vodíku z takzvané „zelené energie“ a jeho využití například jako paliva. Prostor má dostat rovněž moderní zemědělství. Uvažuje se o stavbě akvaponické farmy, jejíž součástí je chov ryb, pěstování zeleniny ve skleníku a výroba energie. Vzniknout má výzkumný park a průmyslová zóna zaměřené na moderní technologie. Počítá se s přečerpávací elektrárnou.

Komořanské jezero
Původní Komořanské jezero vzniklo před přibližně 15 000 lety jako mělké průtočné jezero v podhůří Krušných hor. Plocha zabírala minimálně 5 600 hektarů, což je více než například dnešní Lipno. Plocha jezera se postupně zmenšovala, v 19. století mělo rozlohu 195 hektarů. Později došlo k jeho úplnému vysušení, ustoupilo těžbě uhlí.

Kdy začne jezero a vše kolem vlastně vznikat? V lomu ČSA aktuálně totiž ještě probíhá těžba, uhlí se v současné krizi doluje na plné obrátky. Až poté, co bude těžba ukončena, se mohou rozjet další plány. „Při zachování současného tempa předpokládáme ukončení těžby v roce 2025,“ uvedl zástupce těžařů Pavel Farkač. Mluví se o závěru toho roku.

V následujících letech by pak podle plánů Skupiny Sev.en měl odstartovat vznik jezera i dalších projektů. Těžaři by rádi projekt spustili co nejdříve, konkrétní termíny ale ještě nejsou. Přípravné práce probíhají ale již nyní. „Projekt Green Mine je ve své první etapě zaměřen na revitalizaci průmyslového areálu lomu ČSA a areálu bývalého dolu Centrum, kde je plánováno začít s fyzickou realizací projektu již v roce 2023. Zatápění samotné zbytkové jámy lomu je fází navazující, která může začít nejdříve až ustane těžba a která nezávisí pouze na přístupu společnosti Sev.en, ale zejména vlády, jež si v tuto chvíli nechává zpracovat analýzy a studie, podle kterých rozhodne, jakým způsobem bude zatápěno,“ pokračoval Farkač.

Jezero Most v sobotu 10. září 2022.
Z města díra a pak obří koupaliště. Mostecká atrakce funguje už dva roky

Právě až po dokončení studií bude známo, jak přesně bude jezero velké a jak a kdy se napustí. Má být ale větší než nedávno vzniklé Mostecké. Není tedy ještě zřejmé, kdy se tam první lidé budou moci koupat. Jasné ale je, že budovat se celá lokalita bude dlouho. „První fáze projektu Green Mine bude dokončena do konce roku 2027. Tato fáze zahrnuje přípravu území průmyslového areálu ČSA a Centrum pro příchod nových investorů, dále vybudování vodíkového elektrolyzéru i umístění pilotní investice Skupiny Sev.en do revitalizovaného území v podobě moderního Inkubátoru transformace. Celoplošná realizace projektu Green Mine včetně dokončení navazujících investic bude nicméně probíhat až do konce 30. let,“ sdělil vedoucí transformačních a rozvojových projektů Skupiny Sev.en Energy Farkač.

Náklady na první etapu mají do roku 2027 přesáhnout 3 miliardy korun. Společnost ji chce financovat i s pomocí dotací, výrazné prostředky mají přijít z Fondu spravedlivé transformace, připojí se ale také vlastní zdroje a bankovní financování. V lokalitě má být více než tisíc nových pracovních míst, na část by po rekvalifikacích mohli zamířit lidé, které v současnosti zaměstnává těžba.