Přípravy na tuto akci však postihly cestující během pátečního rána, kteří jeli tramvají číslo čtyři vyjíždějící od Citadely v 8.48 hodin. „Proto byly v pátek na místo zaváženy nové kolejnice na výměnu. Při jejich skládání pomocí jeřábu došlo k drobným komplikacím, které způsobily zpoždění linky číslo 4 o jedenáct minut,“ vyjádřil se ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Milan Dundr.
Řada lidí v tramvaji však cestovala na vlakové nádraží a plánovali si přestup na linku číslo dvě. „Takle to nestihnu,“ bědoval jeden z cestujících a šel se zeptat řidiče, jak dlouho ještě bude tramvaj stát. Nakonec přestup stihl. „Vzhledem k tomu byla pozdržena i linka č. 2 na nádraží ČD, aby cestující ze zpožděného spoje měli zajištěný přestup,“ vysvětlil Dundr.
Cestující během cesty také debatovali, jaké možnosti odškodnění mohou po dopravci požadovat. „Podle platné legislativy se v městské hromadné dopravě žádná obdobná náhrada neposkytuje. Cestující, který požádá o vystavení dokladu o zpoždění, ho obdrží od dispečera Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova. Pak už jen záleží na jeho zaměstnavateli, zda tento doklad bude akceptovat a nepřítomnost v zaměstnání mu omluví,“ sdělil Dundr. ⋌