Všichni jsou ve škole nazývány studenty. Škola jim nabízí jazykové a počítačové kurzy, tvůrčí dílny, pracovně rehabilitační služby, poradenství a „setkávárnu“, kde se šest týdnu pracuje v uzavřené skupině na hledání zaměstnání svépomocí. „V České republice máme vysokou úspěšnost. Více než polovina našich bývalých studentů našla po půl roce až roce práci na plný nebo částečný úvazek,“ řekl Deníku Ivo Kraus, vedoucí pobočky Kofoedovy školy v Mostě. Tři roky od svého vstupu do Českého republiky školou prošlo 1 600 studentů. Mostecká pobočka sídlí v pátém patře Business centra (bývalé Báňské stavby). Minulý čtvrtek si ji prohlédli zástupci různých místních organizací, které se věnují sociálním službách a vzdělávání. Škola razí heslo „Hodina práce = hodina zábavy“. Za práci v hodinových blocích mohou studenti získat odměnu podle vlastního výběru, například potravinové stravenky nebo volné vstupenky. Unikátní školu pro nezaměstnané založil v roce 1928 v Kodani Hans Christian Kofoed. V době světové hospodářské krize učil lidi přestát těžké období bez práce a vracel jim sebedůvěru. Pobočky školy, kterým pomáhají i dobrovolníci bez nároku na odměnu, sídlí také v Polsku, Arménii, Estonsku a Litvě. V ČR zahájila činnost v roce 2002 v Ostravě pod hlavičkou Slezské diakonie. Nyní je občanským sdružením a má střediska i v Bruntále, Třinci, Karviné a Ústí nad Labem. Škola je financována sponzory, Evropskou unií, státním rozpočtem a krajským úřadem.