Údajně se mělo jednat jen o čtyři členy Občansko demokratické strany nakonec však z koaličního uskupení odstoupila celá strana. „Klub vystoupil jako celek,“ informoval Deník při telefonickém rozhovoru ze zahraničí předseda oblastního sdružení ODS a litvínovský zastupitel Daniel Volák.

V prvopočátcích celé momentální litvínovské krize bylo přestoupení dvou zastupitelů do jiných stran. Zastupitele za ČSSD Jana Matiko a zastupitelky za SOS Jany Čapkové k nezávislým. Na základě toho vystoupili z koaliční smlouvy i další strany a na 14. února je svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva města, kde se bude řešit nové složení rady a nejspíše i vedení města. „Důvodem vystoupení z koalice byl i odchod ostatních stran a nezávislých zastupitelů. Z mého hlediska bylo tedy vhdoné z kolaice vystoupit také a dát tak všemu volný průběh a prostor k budoucímu jednání s koaličními partnery,“ nechala se slyšet zastupitelka Martin Opatrná (ODS).

V koalici však i přes všechny tyto změny zůstalo ještě několik členů. Mimo zástupců Strany pro otevřenou společnost (SOS) nevystoupil ze stávající koalice i zastupitel a bývalý starosta Litvínova Jan Slabý za ČSSD. „Do žádné nové koalice s přeběhlíky nevstoupím. Ve staré Koaliční dohodě je zakotveno, že přestupy v rámci koalice nevyžadují žádné změny,“ vysvětlil Jan Salbý.

Než se k vystoupení připojila celá strana ODS, podepsali odstoupení čtyři její členové. Martina Opatrná, Pavel Stehlík, JUDr. Daniel Volák a Milan Kanaloš. Momentální politickou situaci v Litvínově také provází spekulace o hlavním důvodu rozpadu koalice. Tou by měly být problémy uvnitř strany ODS a následně i plánované odvolání 2. místostarosty Vladimíra Vopelky. Jeho vyjádření se bohužel Deníku nepodařilo včera získat.