Vpůvodně třiadvacetičlenném zastupitelstvu tak již Strana otevřené společnosti (SOS) a Občansko demokratická strana (ODS) nemá většinu, stejně tak jako komunistická strana (KSČM). Za ODS nyní zbylo vkoalici sedm zastupitelů a dva zastupitelé SOS. Komunistů zůstává pět.

Důvod vypovězení koaliční smlouvy je jednoznačný. Odstupující členy politických stran ktomu vedl přestup zastupitele za ČSSD Jana Matiko a zastupitelky za SOS Jany Čapkové knezávislým. To vedlo ke změně mandátů ve stranách a na 14.února je tedy svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva města Litvínova, kde se bude jednat ozměnách vorgánechměsta.

„Na základě odstoupení dvou členů zvelkých politických subjektů ztratila koalice smysl. Vzhledem ktomu, že původním záměrem bylo, aby byla koalice složena ze všech politických stran mimo komunistů. Nyní je tedy prostor kdalším jednáním a rozhodnutím,“ vyjádřil se kvystoupení zkoalice jediný zastupitel za Stranu zelených Patrik Christian Cmorej. Vjednu chvíli tak přešli knezávislým zastupitelům dva členové, čímž nezávislí značně posílili a vzhledem ke změně počtu mandátů samozřejmě požadují změnu vorgánech města. Jakých přesných změn budou chtít nyní nezávislí ve složení rady města či dokonce ve vedení Litvínova dosáhnout zatím není známo. „Hlavním důvodem mého přestupu byly dlouhodobé rozdílné názory. Vzásadních věcech jsme se zcela rozcházeli,“ nechala se slyšet zastupitelka Jana Čapková.

Politická scéna iobyvatelé Litvínova tedy nyní netrpělivě čekají, co se bude dít. „Vzhledem ktomu, že sestavení nové rady je prozatím vjednání je zcela předčasné dělat nějaké závěry otom, jak vše dopadne,“ sdělil starosta Litvínova Milan Šťovíček. Občanští demokraté, kteří měli ještě donedávna vkoalici většinu preferují podle slov starosty Milana Šťovíčka půdorys stávající koalice. „Budeme hledat cestu knové koaliční dohodě zcela standardními postupy při volbě vedení města. Prioritou je pro nás široká koalice a programová shoda,“ informoval Deník litvínovský starosta Milan Šťovíček.