Loni, když litvínovská knihovna slavila sté výročí, starosta Milan Šťovíček přislíbil, že město určitě rozšíření knihovny podpoří. Vyjádřil se tak při křtu knihy. „Bez města by to nebylo možné. Pokud ovšem bude takto paní ředitelka pokračovat, její návrh určitě podpoříme,“ přislíbil Šťovíček pomoc při získávání potřebných financí ze strukturálních fondů EU. Ředitelka knihovny Marcela Güttnerová má o rozšíření knihovny jasnou představu, kterou přenesla i na papír. „Původní zástavba se ponechá, zbourají se pouze přístavky, které se beztak téměř rozpadají. Počítáme s rozšířením do prostoru zahrady,“ načrtla budoucí podobu knihovny jako multifunkčního centra. Celý dům pak bude mít čtyři křídla a uprostřed tak vznikne atrium. „Bude nezastřešené a bude plnit funkci prosvětlení. V létě si pak budou moci lidé sednout ven a číst si tam třeba knihy, na to bohužel v současné době tolik prostoru nemáme,“ vysvětlila knihovnice. Vize sice počítá s dostavbou tří křídel, se získáním peněz na celou budovu však může mít knihovna problémy. „Neexistuje žádný grant na postavení knihovny. Já musím sepsat projekty pro různé cílové skupiny, například handicapované, děti, seniory či menšiny. Ty samozřejmě pak musím někam umístit a právě proto potřebuji další prostory pro knihovnu,“ popsala vedoucí knihovny, jakými peripetiemi kvůli grantům musí projít. V nových částech proto vznikne například samostatná počítačová učebna, vedle ní místnost pro komunity. „Tam budeme pořádat různé akce, ale počítám i se spoluprací s dalšími neziskovými organizacemi, které by tyto prostory také mohly využít,“ uvedla Güttnerová. V dalších částech se počítá s umístěním regálů pro knihy, zvlášť pro dospělé, zvlášť pro děti. „Mezi místností pro děti a dětským oddělením budou oddechové zóny a také místnost s počítači. Vše samozřejmě v přízemí, protože v patře, kde se nyní dětské oddělení nachází, by měli zázemí a kanceláře zaměstnanci. Když chtějí teď děti k počítači, tak se tam pomalu nevejdou,“ vysvětlila ředitelka. Knihovnice kvůli grantu nemusí vymýšlet hned zcela nové projekty pro děti, některé fungují i v současnosti. Jenže kvůli nim musí být knihovna ve středu zavřená. „Lidé si myslí, že tu ve středu nic neděláme, ale to máme výuku na počítačích, což by při běžném provozu nešlo,“ řekla vedoucí knihovny s tím, že často musí nové aktivity odmítat, protože na ně není prostor.