Knihy si lze volně půjčovat ve všech prostorách, otevřena je i čítárna u časopisů. Zatím ale není možné vyřizovat požadavky na meziknihovní výpůjční službu, využívat počítače s internetem, kopírovací, skenovací a další služby.

Vybírat si knihy přímo mezi regály lze i v litvínovské městské knihovně. I tam se však musí dodržovat protiepidemických opatření, tedy respirátor, dezinfekce rukou a rozestupy dva metry.