Úspěšná tlumočnice a dobrovolnice Brigita Janovská, která se angažuje v mezinárodních vztazích, v sídle Oblastní charity v Mostě darovala svou Zlatou holubici míru Bennu Benešovi z Teplic. Předání zdůvodnila tím, že respektovaný severočeský duchovní, člen řádu salesiánů, si cenu také zaslouží. Beneš významně přispívá k dialogu a smíření mezi Čechy a Němci a zasazuje se o odbourávání nežádoucích historických bariér v regionu.

Existuje jen 30 kusů putovních Zlatých holubic míru. Jejich držitelé je mohou po čase předávat dalším osobnostem. Cenu v minulosti obdrželi například 14. dalajláma, prezidenti Roman Herzog, Václav Havel a Lech Walesa, dále proslulí vědci, umělci či míroví aktivisté.

„Za toto budování mostů mezi lidmi a národy, což je základem pro zachování velmi křehkého míru ve světě, mu patří obdiv a dík," řekla Janovská, která již dříve dostala v Praze Cenu Charity ČR a v Berlíně Čestnou cenu Lidové solidarity Německa.

Beneš se narodil v česko-německé rodině v roce 1938 v Oseku, kde poznal válku a nenávist. V Mostě studoval střední průmyslovou školu.

Také Beneš Zlatou holubici míru zřejmě po čase předá další osobnosti, která zastává hodnoty, s nimiž je cena spojena: spravedlnost, lidská důstojnost a porozumění mezi národy. „Pokud se najdou další stavitelé takových mostů, tím lépe," řekl Beneš.

Malý ceremoniál předání ceny v Mostě se uskutečnil v úzkém kruhu pěti osob. Patřil mezi ně i Ralf Börner, starosta německé krušnohorské obce Leubsdorf a poslanec okresu Střední Sasko, který v roce 2012 holubici předával Brigitě Janovské.

ZA LEPŠÍ SVĚT

Cena vznikla v roce 2008 k 60. výročí vyhlášení Charty OSN a Všeobecné deklarace lidských práv. Autorem sošky je bavorský umělec Richard Hillinger. Předávání celkem 30 holubic do celého světa zahájil německý prezident Roman Herzog. Patronát nad holubicemi převzal německý Institut Alberta Schweitzera (lékař, teolog, filozof, nositel Nobelovy ceny míru). Holubici si mohou její držitelé nechat, či ji předat dál, jak to udělala Brigita Janovská z Mostu. Každý exemplář holubice symbolizuje jeden ze třiceti článků lidských práv. Každý držitel sošky se zavazuje intenzivně se zasazovat o hodnoty, s nimiž je cena spojena.

Michail Gorbačov, držitel Zlaté holubice míru.

Ruský politik a nositel Nobelovy cenu míru, Michail Gorbačov, držitel Zlaté holubice míru. Foto: www.richard-hillinger.de

Aj Wej-wej, držitel Zlaté holubice míru.

Zlatou holubici míru dostal i Aj Wej-wej, světově proslulý čínský umělec, architekt a bojovník proti komunistické totalitě. www.richard-hillinger.de

Páteru Benešovi předala v Mostě cenu Mostečanka Brigita Janovská, držitelka holubice od roce 2012.

Páteru Benešovi předala v Mostě cenu Mostečanka Brigita Janovská, držitelka Zlaté holubice míru od roku 2012. Foto: Deník/Martin Vokurka

Snímek po předání Zlaté holubice míru. Zleva Ralf Börner, německý politik, Eva Čenkovičová, ředitelka Oblastní charity Most, Benno Beneš, Brigita Janovská a manželka Börnera.

Snímek po předání Zlaté holubice míru v Mostě. Zleva Ralf Börner, německý politik, Eva Čenkovičová, ředitelka Oblastní charity Most, Benno Beneš, Brigita Janovská a manželka Börnera. Foto: Deník/Martin Vokurka

Držiteli Zlaté holubice míru jsou i Berlínsko-Brandenburská vědecká akademie, spolková ministrině Dr. Kristina Schröder za zasazování se o vědu, porozumění mezi národy a smíření se státem Izrael, Gottfried Wilhelm Leibnitz, významný vědec a zakladatel univerzity, Jerusalem Foundation Israel, primátorka města Bonnu Dagmar Mühlenfeld, premiérka Hannelore Kraft Bonn, C. Kuhmann, ředitel reálné školy Wilhelma Busche Dortmund, řada významných osobností z Francie nebo Prof. Sabine von Schorlemer, státní ministrině pro vědu, starosta Dr. Steffen Laub a primátor Amd Voigt ze Svobodného státu Sasko.