„Představení bylo téměř vyprodané. Ze 110 možných míst jich bylo 100 obsazeno,“ řekl Petr Pakosta z komise pro rozvoj z Hory Svaté Kateřiny. Před zahájením promítání byl také přivítán divák s číslem 5 000 od znovuobnovení provozu kina 1. listopadu 2003. Ten si odnesl věcnou cenu a propagační materiály. Na posledním sezónním promítání byli diváci nejen z horských obcí Brandov, Hora Svaté Kateřiny či Nové Vsi v Horách, ale také z Mostu, Litvínova, Horního Jiřetína i z Prahy.