Záznam z minikamer pomáhá jako důkazní materiál při řešení přestupků i trestných činů. Minikamery strážníci zapínají před zahájením projednávání přestupku. Kromě důkazního materiálu pro Policii ČR nebo správní orgány pomohou kamery profesionálnějšímu jednání strážníků, ale i slušnějšímu jednání občanů.

„Máme s minikamerami již své zkušenosti a víme, že když strážník upozorní přestupce, že bude průběh projednávání přestupku nahráván, změní své chování a mírní agresivitu,“ vysvětlil Jaroslav Hrvol, ředitel Městské policie Most. 

Projekt Dovybavení strážníků 16 kusy minikamer je spolufinancován Ústeckým krajem z Programu 2018 na podporu nové techniky.