Karel Huss patřil mezi osobnosti doby osvícenské a národního obrození. Po vyučení otcovu řemeslu odešel ke strýci do Chebu. Po jeho odchodu byl zdejším magistrátem jmenován mistrem popravčím. Mimo to se věnoval léčitelství. Stal se významným sběratelem minerálií, mincí a přírodnin. Byl nadaným kreslířem, psal kroniku města Chebu. Byl v kontaktu s významnými osobnostmi dané doby. Na sklonku svého života byl přijat do služeb rakouského kancléře knížete Metternicha, jako kustod knížecích sbírek. Mezi významné hosty, kteří Hussa navštěvovaly, patřil například básník J. W. Goethe, jenž byl u vzdělaného kata opakovaně v letech 1806 až 1823. Slavný básník si všechna setkání s Hussem zapsal do svého deníku. Informace kolem úmrtí kata a učence Karla Hussa se hodně rozcházejí. Podle historika Jana Foitscheka zemřel v roce 1839, podle Ottova naučného slovníku však až kolem roku 1847.