„Majitelé objektů bývalých kasáren se na nás obrátili s prosbou, aby jim město pomohlo z větší části spolufinancovat údržbu budov. Podle nás by se měli o budovu starat majitelé a zajistit tak její provoz i její stav,“ sdělil primátor města Mostu Vlastimil Vozka. I přesto, že město zatím majitelům nepomůže je zde spousta jiných možností. „Funguje řada dotačních programů a grantů, které vypisuje Ústecký kraj, ministerstvo kultury a vlastníci tak mají možnost těchto titulů využít. Kulturních památek v Mostě mnoho není, tudíž sem za tímto účelem příliš peněz z grantů neproudí. Kasárna by si to však zasloužila. Je pravděpodobné, že poskytovatelé by se k věci mohli postavit čelem, i když jde o soukromé vlastníky,“ řekl primátor.

Objekty kasáren jsou nyní ve značně zchátralém stavu a částečně se rozpadají. Majitelé proto před časem požádali o demolici všech budov. Stavební úřad ale odstranění stavby razantně zamítl. Mezitím totiž byla podána žádost o zápis o zanesení stavby do seznamu kulturních památek na ministerstvo kultury. „Ministerstvo žádosti vyhovělo. Stavební úřad proto přerušil řízení o odstranění stavby a v současnosti se čeká na nabytí právní moci. O zápisu do seznamu, který je velmi pravděpodobný, by mělo dojít v nejbližší době,“ dodal Vozka.